Per tal de facilitar la feina al professorat de la UAB responsable de les guies docents, s’ha preparat aquest blog que ha de servir de suport en el procés de preparació de la versió en anglès de les guies.

En aquest recurs trobareu indicacions sobre fraseologia i exemples de guies docents per a la versió anglesa, corresponents a tots els àmbits de coneixement del campus.

Cal assenyalar que les competències i els resultats d’aprenentatge ja estan traduïts i que els trobareu carregats a l’aplicació de les guies docents quan entreu a la pestanya corresponent a la versió anglesa (igual que en les versions catalana i castellana).

També trobareu un espai de consulta en línia per tal de solucionar dubtes o aclarir conceptes en el procés de revisió. Les respostes es publicaran en el mateix blog, de manera que s’anirà configurant un espai en forma de preguntes freqüents.

{pendent continguts en CA}


Servei de Llengües, UAB