Medibloc

El blog de la Biblioteca de Medicina

Tag Archive 'Webs d’interès'

juny 10 2014

Ranking I-UGR de Universidades: 5a edició

Posted in Novetats |

El passat dia 26 de maig es publicava la 5a edició del Ranking I-UGR de universidades segons àmbits de coneixement, feta pels experts en econometria de les universitats de Navarra i Granada
La classificació varia segons els camps científics analitzats, uns 12. Per ser més precisos divideixen, també, els camps en 37 disciplines, cadascuna amb els seu propi rànking.
La classificació és basa en IFQ2A-Index, un barem que té en compte sis indicadors bibliomètrics, tant pel que fa a la producció científica com l’impacte que aquesta genera.
La font de les dades per a l’anàlisi està extreta de la base de dades de Thompson Reuters: Web of  Science.

Doncs bé, la UAB, en el camp de la medicina i la farmàcia, queda classificada en una meritòria segona posició a nivell estatal en el darrer lustre (2009-13). Només superada per la Universitat de Barcelona.

 

ranquingugr1
Clica per veure la imatge ampliada

 
Amb resultats força similars si es mira disciplina a disciplina.

 

rankingugr2
Clica per veure la imatge ampliada

 
L’infome complet es pot descarragar des d’aquest enllaç.

 
 


No hi ha comentaris

març 31 2014

L’Enquesta de Salut de Catalunya

Posted in Salut pública |

Avui a Medibloc us volem parlar d’un altre recurs d’interès, d’on es pot extreure informació interessant i fiable sobre la salut catalana; es tracta de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA).

Tal i com s’indica a la seva pàgina web, l’objectiu de l’ ESCA és:

 

“[…] conèixer l’estat de salut, els estils de vida i la >utilització de serveis sanitaris per identificar les necessitats de salut i serveis i establir perfils de població diferenciats, així com avaluar els objectius de salut i de disminució de risc i l’efectivitat de les intervencions sanitàries.”

 
Així doncs, ens trobem davant d’un recurs que permet conèixer de quina manera es recullen les dades de salut de la població catalana. L’ESCA és una enquesta inclosa en el Pla Estadístic de Catalunya, i està formada per una sèrie de preguntes realitzades a una mostra representativa de la població catalana (persones seleccionades de manera aleatòria).

En aquests moments, l’ESCA es troba en l’edició 2010-2014: durant aquests 4 anys, s’han anat realitzant diverses onades d’enquestes, i s’han anat recollint i analitzant les respostes.

A la pàgina web de l’ESCA podeu trobar:

 • informació sobre la metodologia emprada durant la realització de les enquestes
 • els qüestionaris fets a cada onada de preguntes, així com a quina àrea de la població concreta s’adreçaven aquests qüestionaris
 • les publicacions que s’han efectuat amb les dades obtingudes dels qüestionaris
 • les taules de resultats, amb les dades agrupades de les enquestes, en format Excel, facilitant a tothom l’accés a les dades.

 

ESCA
Cliqueu la imatge per accedir al recurs

 
Esperem que aquest recurs sigui del vostre interès!

 
 


No hi ha comentaris

oct. 23 2013

Google estat de la grip

Posted in Salut pública |

Una de les utilitats mèdiques que hom pot desenvolupar amb les eines de google és Estat de la Grip (Flu Trends)
Amb https://www.google.org/flutrends/ hom pot fer el seguiment de les epidèmies de grip als diferents països. Tot, com hem dit, gràcies a l’ús dels internautes del cercador Google. Aquestes cerques són més freqüents en períodes d’epidèmies. Així, el desenvolupadors del cercador han superposat les demandes d’informació amb les dades oficial d’incidència de la malaltia. Coincideixen.

Dades comprades per a l'Estat Espanyol 2004-09

Dades comparades per a l’Estat Espanyol 2004-09

Així, gràcies a Google, es pot predir, amb certa garantia i anticipadament la incidència de la malaltia, atés que mentre les estadístiques oficials són setmanals, les actualitzacions dels cercador es poden fer diàriament.
Es poden consultar les dades per per estats i dins d’aquests per regions i per anys
Més informació en aquest article de la revista Nature

Ginsberg J, Mohebbi MH, Patel RS, Brammer L, Smolinski MS, Brilliant L. Detecting influenza epidemics using search engine query data. Nature. 2009;457(7232):1012-4.

De la mateixa manera es poden extreure dades del dengue


No hi ha comentaris

juny 18 2013

Rankings I-UGR de Universidades: 4a edició

Posted in General, Novetats |

El passat mes de maig es va publicar la 4a edició del Rankings I-UGR de Universidades Españolas según Campos y Disciplinas Científicas.

Aquest rànquing, elaborat pel grup EC3: Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica amb la col·laboració de SCI2S: Soft Computing and Intelligent Information Systems, analitza les dades dels articles que les  universitats espanyoles han publicat a revistes amb factor d’impacte.

D’aquestes dades recollides, el grup EC3 en fa un anàlisi i n’elabora un  índicador: l’IFQ2A-Index, que valora tant aspectes quantitatius – nombre de documents publicats, cites rebudes, índex H dels autors – com  aspectes qualitatiusmitjana de cites rebudes, percentatge de documents publicats a revistes del 1er quartil, núm. de documents altament citats – de la producció científica de les universitats espanyoles.

I és a partir de l’indicador IFQ2A-Index que s’elabora un rànquing de totes les universitats d’Espanya.

 

 

Segons les dades extretes de la 4a edició,  d’entre totes les universitats espanyoles, la Universitat Autònoma de Barcelona ocupa la 2a posició dins l’àrea de la Medicina i Farmàcia (la primera posició pertany a la Universitat de Barcelona).

Aquest recurs permet :

 • elaborar rànquings de les universitats per disciplines
 • comparar la posició de diferents universitats  (d’una mateixa autonomia o de diferents comunitats autònomes)
 • consultar quin és el perfil de recerca d’una universitat concreta

Us proporcionem les dades completes d’aquest recurs:

Torres-Salinas, Daniel; Delgado López-Cózar, Emilio; Robinson-García, Nicolás; Triguero, Isaac; Herrera, Francisco. Rankings I-UGR de Universidades Españolas según Campos y Disciplinas Científicas [Recurs electrònic]. (4ª ed. 2013). [Consultat: 18 de juny 2013]. Disponible a Internet: https://www.rankinguniversidades.es

 

 


No hi ha comentaris

maig 13 2013

El Portal Estadístico del Sistema Nacional de Salud

Posted in Salut pública |

Continuant amb la voluntat d’anar recollint pàgines web d’interès que continguin informació de qualitat sobre l’àmbit de la salut, avui a Medibloc us volem parlar del Portal Estadístico del SNS (Sistema Nacional de Salud).

Quins són els principals motius pels quals els ciutadans van al servei d’urgències d’un hospital?  Quin ha estat el nombre de defuncions de l’any passat? Quina és la ratio de metges d’atenció primària per habitant?

En moltes ocasions es necessiten estadístiques oficials que ajudin a emmarcar un treball de recerca, un article, o simplement per obtenir informació sobre l’evolució dels indicadors de salut a Espanya. Tant si és per un motiu o un altre, el Portal Estadístico del SNS és la font d’informació que pot proporcionar aquestes dades.

A la pàgina web d’aquest recurs ja queda clar que la informació va adreçada tant als professionals de la salut com a la ciutadania en general:

“El Portal Estadístico del SNS proporciona información y estadísticas sobre la salud y los servicios sanitarios en España dirigida a gestores, profesionales asistenciales y del ámbito académico y a los ciudadanos.”

La informació continguda en aquest recurs, s’estructura en 4 eixos:

 • Darreres dades publicades: mostra les estadístiques que s’han fet públiques durant els darrers 3 mesos.
 • Ordenació alfabètica: presenta una llista alfabètica dels continguts que es poden trobar en aquest portal. És, potser, l’opció de consulta més recomanable si es vol veure sobre quins ítems es recullen estadístiques.
 • Ordenació temàtica: aquesta opció agrupa tots els estudis estadístics que conté el recurs en grans àrees temàtiques.
 • Directori del portal estadístic: document que presenta els enllaços (URL) dels diferents estudis estadístics recollits pel Portal.

D’altra banda, el Portal Estadístico del SNS també proporciona l’enllaç a les dades estadístiques sobre salut que proporcionen diferents institucions internacionals, com: EUROSTAT, l’ OCDE o l’OMS.

Per tant, estem parlant d’un recurs que recull dades oficials sobre salut a Espanya i que permet accedir també a les estadístiques sanitàries realitzades per organitzacions de prestigi internacional.

És un recurs a tenir en compte!

 

PortalSNS
Cliqueu sobre la imatge per accedir al recurs


No hi ha comentaris

abr. 02 2013

HONSearch: cercador d’informació mèdica

En el post d’avui, a Medibloc volem continuar parlant de les eines disponibles per a cercar informació mèdica fiable a Internet.

Amb aquesta intenció, anteriorment ja us havíem parlat de cercadors que estaven principalment dirigits a la ciutadania, amb continguts de qualitat sobre les diferents patologies i les seves causes. Així, parlàvem de  MedlinePlus o del Canal Salut.

D’altra banda, també havíem presentat cercadors d’informació de qualitat dirigits als professionals de la salut, pensats per a què aquest col·lectiu pugui desenvolupar la seva tasca clínica i de recerca: per això recomanavem l’ús de Google Acadèmic o dScirus.  

Ara us volem parlar d’un altre cercador d’informació fiable a la xarxa que és útil tant per a la ciutadania en general com per als professionals de les ciències de la salut: es tracta del cercador de la fundació Health On the Net (HON).

La fundació HON, que està acreditada pel Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides, té com a objectiu facilitar als ciutadans l’accés a informació fiable; perquè tal i com s’especifica a la seva web:

“Dado el enorme volúmen de información médica disponible en Internet, el Código de Conducta HONcode ofrece un estándar consensuado para proteger los ciudadanos de información errónea sobre la salud.”

Això significa que totes aquelles persones o institucions que tenen pàgines web relacionades amb les ciències de la salut, poden sol·licitar a la fundació HON el seu segell de qualitat. Per aconseguir-lo, cal que els responsables de la web acreditin que compleixen els 8 principis del codi HONcode.

Les pàgines web acreditades, podran afegir de manera visible el segell del codi Honcode que mostri que la informació que s’ofereix en aquell lloc és rigorosa.

La fundació HON revisa periòdicament totes les webs acreditades i en renova el segell a totes aquelles que segueixen complint els 8 criteris.

 

Nosaltres subscrivim els principis del codi HONcode. Comproveu-ho aquí. Nosaltres subscrivim els principis del codi HONcode.
Comproveu-ho aquí.

Paral·lelament, la  la fundació HON ha creat un cercador que permetés buscar la informació continguda a totes les pàgines web amb el codi Honcode: es tracta del HONSearch.

Per tal de facilitar la tasca de cerca, la informació s’ha estructurat en 3 grans àrees:

De tal manera que tenim la possibilitat de cercar per internet amb una eina que filtra la informació mèdica,  donant com a resultat totes aquelles pàgines web que tenen un segell de qualitat internacional.

 


No hi ha comentaris

des. 18 2012

Visualització de PubMed i la versió dels navegadors

En el post d’avuí, us volem recordar un avís que el National Center for Biotechnology Information (NCBI) fa temps que va posar en circulació. Concretament, el NCBI demana als navegants de la xarxa que actualitzin els navegadors d’Internet per tal que es puguin seguir visualitzant correctament les planes web d’aquesta institució.

Aquesta informació és interessant sobretot perquè la base de dades PubMed es troba afectada per aquesta informació, ja que és un recurs del NCBI.

Per tal que els usuaris puguin seguir consultant PubMed i d’altres recursos d’aquesta institució, s’ha creat una pàgina web on s’indica amb quines versions dels navegadors hi haurà problemes per carregar les pàgines web d’aquesta institució, així com també recomana les versions que permetran la correcta visualització de la informació.

En aquesta web, anomenada Browser Advice for NCBI Web Pages, trobareu:

 • dades del navegador que teniu instal·lat al vostre ordinador
 • una taula amb els diferents navegadors –Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari i Opera– i les versions d’aquests navegadors que suporten les pàgines del NCBI, sempre tenint en compte els diferents sistemes operatius –Windows, Mac i Linux-.
 • una llista dels possibles errors de navegació que us podreu trobar i com solventar-los: és a dir, què heu de fer si us trobeu avisos del tipus: “page expired” o qualsevol altre missatge d’error en la navegació.
 • com activar el JavaScript i les Cookies, elements necessaris per a visualitzar correctament la base de dades PubMed.

Així doncs, us recomanem que dediqueu uns minuts per consultar la Browser Advice for NCBI Web Pages i verifiqueu si el vostre navegador us donarà -o no- problemes quan feu cerques a PubMed.
 


Cliqueu la imatge per veure la informació completa

 
 


No hi ha comentaris

oct. 29 2012

Suport a l’acreditació i avaluació de la recerca

 Quines bases de dades de la meva àrea de coneixement em poden ser útils per acreditar la recerca que he realitzat? Com puc saber d’on treure la informació que em demanen les agències avaluadores durant el procés d’acreditació?

En moltes ocasions, els professors i investigadors de la UAB es plantegen aquestes preguntes quan és el moment d’acreditar la recerca realitzada davant les diferents agències avaluadores. El problema rau en què cada àrea del coneixement té diferents bases de dades d’on es pot extreure la informació relativa a la recerca exigida per aquestes entitats, i no sempre es coneixen totes les fonts d’informació vàlides d’on extreure aquestes dades.

Per tal de d’ajudar al PDI de la nostra universitat  a identificar i facilitar l’accés a les dades necessàries per omplir els formularis per a les acreditacions, sexennis i trams de recerca de l’ANECA, l’AQU i la CNEAI,  el Servei de Biblioteques de la UAB ha desenvolupat una web per orientar els professors i investigadors en els processos d’avaluació de la seva activitat investigadora i d’acreditació.

A la web de Suport a l’acreditació i avaluació de la recerca hi ha la informació necessària per tal de dur a terme el procés d’acreditació. Es pot accedir a la informació per diverses vies:

 • Per acreditació: seleccionant quina acreditació es vol obtenir (ANECA, CNEAI, AQU) i l’àrea del coneixement en la qual es treballa, s’obté una llista dels recursos valorats per les diferents agències a l’hora d’acreditar-se.
 • Per àrea de coneixement: triant entre les àrees de Ciències de la Salut i Biociències, Ciències, Humanitats, Ciències Socials o Enginyeries es pot saber quins són els recursos de cada especialitat i en quines acreditacions es tenen en compte.
 • Per recursos destacats: on es troben els recursos més valorats per les agències acreditadores.

De cada un dels recursos, es dóna informació sobre quins indicadors se’n poden extreure: factor d’impacte de les revistes, núm. de cites rebudes o índex H dels autors.

Una de les principals característiques d’aquesta web és que indica l’ordre de prioritat de cada una de les agències a l’hora de valorar la informació extreta dels recursos. D’aquesta manera es pot saber quina és la font d’informació més valorada per cada agència a l’hora d’acreditar-se.

Actualment, aquesta web proporciona totes les dades que fan referència a l’acreditació de les revistes. En una segona fase, es detallaran les dades relatives a la producció científica dels autors.

El personal de les Biblioteques de la UAB està a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte o ampliar la informació sobre aquest recurs o sobre el procés d’acreditació.

Us animem a que entreu i feu una ullada a aquest recurs que us presentem

 

 


1 comentari

set. 10 2012

Benvinguda als nous alumnes

Posted in Biblioteca, Serveis |

Comença el curs i des de la Biblioteca volem donar-vos la benvinguda i presentar-vos els nostres serveis, que us poden ajudar en l’estudi.

Aquí teniu una sèrie d’enllaços que us poden ésser d’utilitat:

 • Medibloc i Cuidabloc: els blocs de les biblioteques de medicina i infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona, on trobareu informació sobre les novetats en ciències de la salut i els serveis de la Biblioteca.
 • El Twitter de la biblioteca de medicina (@medicinauab) i infermeria (@cuidabloc): amb informació i notícies sobre aspectes relacionats amb les ciències de la salut, la Biblioteca i la UAB.
 • Guia de la Biblioteca de Medicina Bellaterra: amb informació sobre els serveis, horaris i recursos de la biblioteca
 • Coneix la biblioteca de Medicina: sessió de formació d’aproximadament d’1 h. de durada, on us explicarem la biblioteca i els seus serveis. La inscripció és  gratuïta.
 • Web del Servei de Biblioteques de la UAB
 • Web de la Facultat de Medicina de la UAB
 • Enllaç a les guies docents dels Graus de Medicina, Infermeria i Fisioteràpia
 • Guia per redireccionar el vostre correu electrònic de la UAB a qualsevol altra adreça electrònica que preferiu (gmail, hotmail…)

Podeu contactar amb nosaltres directament a la biblioteca (al mòdul M0 de la Facultat de Medicina), o a través del Twitter , o amb el servei 24 h. d’informació virtual PREGUNT@.

Esperem que aquesta informació us sigui d’utilitat

Benvinguts i benvingudes!!!

i….


Imatge Extreta d’aquí.

 


1 comentari

jul. 16 2012

Informació mèdica fiable a la web

Posted in Documentació, Serveis |

En diverses ocasions a Medibloc hem tractat la importància de trobar informació mèdica fiable, amb la intenció de donar eines a la ciutadania quan necessita informar-se sobre salut. És per això que fa dies us vam parlar de MedlinePlus i del Canal Salut.

En el post d’avui volem continuar en aquesta línia, i us volem parlar d’un tutorial elaborat per la National Library of Medicine,  consultable a través de  MedlinePlus, que explica com avaluar les pàgines web que informen sobre salut: es tracta de Evaluating Internet Health Information.

Aquest tutorial, que està en anglès,  dóna una sèrie d’indicadors que permeten esbrinar si la pàgina web que estem consultant és de confiança o no. Elements com:

 • qui és la persona o entitat responsable de la pàgina web
 • si s’explica d’on surt la informació exposada a la pàgina
 • la darrera data de revisió de les dades
 • si cal o no donar-se d’alta per accedir a la informació
 • si la web té anuncis o patrocinador

poden ser d’ajuda quan estem consultant una pàgina web.

Al llarg del tutorial es mostra com localitzar aquests indicadors dins les pàgines web, així com també com analitzar aquesta informació. Al final del tutorial trobem la llista bàsica dels elements a tenir en compte a l’hora d’avaluar una pàgina web.

L’objectiu final d’aquest tutorial és molt clar: saber si ens en podem refiar o no de la informació mèdica que es troba a la xarxa.

Us recomanem la visualització d’aquest tutorial, d’aquesta manera disposareu d’eines que us permetran analitzar les pàgines web que trobeu, i poder destriar així la informació fiable de la que no ho és.

Evaluating Internet Health Information

Cliqueu la imatge per enllaçar al tutorial


2 Comments

Next »