Medibloc

El blog de la Biblioteca de Medicina

Tag Archive 'Formació'

març 03 2017

Cursos de formació en bases de dades

Posted in Serveis |

Us detallem els cursos de formació sobre bases de dades que s’impartiran durant el mes de març a la Biblioteca de Medicina (Bellaterra i Unitats Docents). Aquestes sessions estan dirigides als alumnes, professors i investigadors de la UAB, tenen una durada aproximada de 2 h. i són gratuïtes.

Pubmed: base de dades d’àmbit biomèdic, proporciona més de 20 milions de referències sobre medicina, infermeria, odontologia, veterinària, etc…Creada per la National Library of Medicine dels EUA.

 • Biblioteca de Medicina – Bellaterradimecres 22 de març, de 16 a 18 h. Inscripció
 • Biblioteca Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: dilluns 27 de març, de 14 a 16 h. Inscripció

Mendeley Institutional: gestor de referències bibliogràfiques i xarxa social acadèmica. Permet importar referències (des de bases de dades, revistes o catàlegs), organitzar-les, compartir-les amb altres usuaris i incloure-les com a citació en els treballs.

 • Biblioteca de Medicina – Bellaterradilluns 6 de març, de 12 a 14 h. Inscripció
 • Biblioteca Josep Laportedijous 23 de març, de 16 a 18 h. Inscripció
 • Biblioteca Universitària de Medicina i Infermeria de Vall Hebron: dijous 23 de març, de 13.30 a 15.30 h. Inscripció
 • Biblioteca Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: dimarts 28 de març, de 14 a 16 h. Inscripció

CINAHL: base de dades especialitzada en infermeria i disciplines afins que proporciona accés complet a més de 1.300 revistes electròniques.

 • Biblioteca Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: dimarts 28 de març, de 11.15 a 13.15 h. Inscripció

Scopus: base de dades multidisciplinar de l’editorial Elsevier que permet fer cerques temàtiques, conèixer diversos índexs de qualitat de les revistes, les cites rebudes d’un article, l’índex H dels autors i la generació d’informes de producció científica dels investigadors.

 • Biblioteca Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: dimecres 29 de març, de 14 a 16 h. Inscripció

 

 


No hi ha comentaris

febr. 27 2017

Propietat intel·lectual en l’elaboració de la tesi

Posted in Biblioteca, Serveis |

Les Biblioteques UAB ofereixen durant el mes de març el curs Propietat intel·lectual en l’elaboració de la tesi, dins del Programa de Formació de Doctors. Aquesta activitat formativa s’adreça a aquells doctorands que es troben als inicis de la seva investigació i que tenen dubtes sobre propietat intel·lectual.

El curs Propietat intel·lectual en l’elaboració de la tesi pretén oferir, per un costat una visió de tots els aspectes que cal tenir en compte per tal de no vulnerar els drets de tercers a l’hora de redactar la tesi i per l’altre, explicar el funcionament de la seva publicació en un repositori institucional, tal i com queda establert a l’article 14 Avaluació i defensa de la tesi doctoral del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

A continuació hi ha la informació sobre les 5 sessions (2 en català, 2 en castellà i 1 en anglès) que s’ofereixen durant el mes de març de 2017, cada doctorand es pot inscriure a la que millor s’adapti a les seves necessitats:

Dia i hora del curs: Dijous 2 de març de 2017 de 15:00 a 16:30h
Lloc: Biblioteca de Medicina – Bellaterra. Aula d’informàtica
Llengua: Castellà
Inscripció: https://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4330

Dia i hora del curs: Dijous 9 de març de 2017 de 16:00 a 17:30 h
Lloc: Edifici B. Aula informàtica C – SID Socials
Llengua: Català
Inscripció:https://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4332

Dia i hora del curs: Dimecres 15 de març de 2017 de 11 a 12:30h
Lloc: Facultat de Ciències de la Comunicació. I1/006 Seminari 3
Llengua: Castellà
Inscripció:https://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4303

Dia i hora del curs: Dimecres 22 de març de 2017 de 16:00 a 17:30h
Lloc:Sala L/315, tercera planta de la Biblioteca d’Humanitats
Llengua: Català
Inscripció:https://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4354

Dia i hora del curs: Dimecres 29 de març de 2017 de 16:00 a 17:30h
Lloc:Sala L/315, tercera planta de la Biblioteca d’Humanitats
Llengua: Anglès (English session)
Inscripció:https://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4355

 

 


No hi ha comentaris

gen. 30 2017

Cursos de formació en bases de dades

Posted in Biblioteca, Serveis |

Us detallem els cursos de formació sobre bases de dades que s’impartiran durant el mes de febrer a la Biblioteca de Medicina (Bellaterra i Unitats Docents). Aquestes sessions estan dirigides als alumnes, professors i investigadors de la UAB, tenen una durada aproximada de 2 h. i són gratuïtes.

Pubmed: base de dades d’àmbit biomèdic, proporciona més de 20 milions de referències sobre medicina, infermeria, odontologia, veterinària, etc…Creada per la National Library of Medicine dels EUA.

 • Biblioteca Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: dimecres 1 de febrer, de 14 a 16 h. Inscripció

Mendeley Institutional: gestor de referències bibliogràfiques i xarxa social acadèmica. Permet importar referències (des de bases de dades, revistes o catàlegs), organitzar-les, compartir-les amb altres usuaris i incloure-les com a citació en els treballs.

 • Biblioteca Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: dijous 2 de febrer, de 14 a 16 h. Inscripció
 • Biblioteca Josep Laporte: dijous 16 de febrer, de 16 a 18 h. Inscripció

CINAHL: base de dades especialitzada en infermeria i disciplines afins que proporciona accés complet a més de 1.300 revistes electròniques.

 • Biblioteca Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: dimarts 7 de febrer, de 14 a 16 h. Inscripció
 • Biblioteca Universitària de Medicina i Infermeria de Vall Hebron: dimarts 21 de febrer de 14 a 15.30 h. Inscripció

Scopus: base de dades multidisciplinar de l’editorial Elsevier que permet fer cerques temàtiques, conèixer diversos índexs de qualitat de les revistes, les cites rebudes d’un article, l’índex H dels autors i la generació d’informes de producció científica dels investigadors.

 • Biblioteca de Medicina – Bellaterra: dilluns 20 de febrer de 16 a 18 h. Inscripció

Web of Science: base de dades multidisciplinar que, entre molts altres indicadors, permet conèixer el Factor d’Impacte de revistes, les cites rebudes d’un article, l’índex H dels autors i la creació de gràfiques amb l’anàlisi de la producció científica dels investigadors.

 • Biblioteca de Medicina – Bellaterra: dimarts 7 de febrer de 12 a 14 h. Inscripció
 • Biblioteca Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: divendres 17 de febrer, de 14 a 16 h. Inscripció

 

s

 


No hi ha comentaris

gen. 09 2017

Cursos de formació en bases de dades

Posted in General, Serveis |

Us detallem els cursos de formació sobre bases de dades que s’impartiran durant el mes de gener a la Biblioteca de Medicina (Bellaterra i Unitats Docents). Aquestes sessions estan dirigides als alumnes, professors i investigadors de la UAB, tenen una durada aproximada de 2 h. i són gratuïtes.

Pubmed: base de dades d’àmbit biomèdic, proporciona més de 20 milions de referències sobre medicina, infermeria, odontologia, veterinària, etc…Creada per la National Library of Medicine dels EUA.

 • Biblioteca Universitària de Medicina i Infermeria de Vall Hebron: dimarts 17 de gener, de 14 a 15.30 h. Inscripció
 • Biblioteca Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: dimarts 24 de gener, de 14 a 16 h. Inscripció

Mendeley Institutional: gestor de referències bibliogràfiques i xarxa social acadèmica. Permet importar referències (des de bases de dades, revistes o catàlegs), organitzar-les, compartir-les amb altres usuaris i incloure-les com a citació en els treballs.

 • Biblioteca Universitària de Medicina i Infermeria de Vall Hebron: dijous 19 de gener, de 13.30 a 15.30 h. Inscripció
 • Biblioteca Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: dilluns 23 de gener, de 14 a 16 h. Inscripció

CINAHL: base de dades especialitzada en infermeria i disciplines afins que proporciona accés complet a més de 1.300 revistes electròniques.

 • Biblioteca de Medicina – Bellaterra: dimecres 18 de gener de 16 a 18 h. Inscripció
 • Biblioteca Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: dilluns 23 de gener, de 11.15 a 11.15 h. Inscripció

Scopus: base de dades multidisciplinar de l’editorial Elsevier que permet fer cerques temàtiques, conèixer diversos índexs de qualitat de les revistes, les cites rebudes d’un article, l’índex H dels autors i la generació d’informes de producció científica dels investigadors.

 • Biblioteca Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: dimecres 25 de gener, de 14 a 16 h. Inscripció

 


No hi ha comentaris

oct. 28 2016

Publicar en Accés Obert: sessió de formació a la Biblioteca de Medicina

Posted in Bellaterra, Biblioteca, Serveis |

La Biblioteca de Medicina organitza una sessió sobre Com publicar en Accés Obert, que es realitzarà durant el mes de novembre a la Biblioteca de Medicina – Bellaterra.

Aquesta sessió s’adreça a professors, investigadors i doctorands de la UAB, és gratuïta i té una durada aproximada d’1:30 h.

Continguts de la sessió:

 • L’accés obert: Què és? Per a què?
 • Marc legal: Polítiques i normatives nacionals i internacionals
 • Vies de publicació en obert
 • Les llicències Creative Commons
 • Política Institucional d’Accés Obert de la UAB
 • Dipositar la recerca al Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD)
 • Visibilitat del DDD dins del Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya

Dates i inscripcions:

Es proposen dues dates amb horaris diferents per a realitzar aquesta sessió:

 • Dijous 3 de novembre de 2016, de 12 a 13:30 h. Inscripció
 • Dijous 10 de novembre de 2016, de 15 a 16:30 h. Inscripció

 

 


No hi ha comentaris

set. 28 2016

Cursos de formació en bases de dades

Posted in Biblioteca, Serveis |

Us detallem els cursos de formació sobre bases de dades que s’impartiran durant el mes d’octubre a la Biblioteca de Medicina (Bellaterra i Unitats Docents). Aquestes sessions estan dirigides als alumnes, professors i investigadors de la UAB, tenen una durada aproximada de 2 h. i són gratuïtes.

Pubmed: base de dades d’àmbit biomèdic, proporciona més de 20 milions de referències sobre medicina, infermeria, odontologia, veterinària, etc…Creada per la National Library of Medicine dels EUA.

 • Biblioteca Universitària de Medicina i Infermeria de Vall Hebron: dimarts 18 d’octubre, de 14 a 15.30 h. Inscripció
 • Biblioteca Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: dilluns 24 d’octubre, de 14 a 16 h. Inscripció

Mendeley Institutional: gestor de referències bibliogràfiques i xarxa social acadèmica. Permet importar referències (des de bases de dades, revistes o catàlegs), organitzar-les, compartir-les amb altres usuaris i incloure-les com a citació en els treballs.

 • Biblioteca de Medicina – Bellaterra: dimarts 11 d’octubre, de 12 a 14 h. Inscripció
 • Biblioteca Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: dimarts 25 d’octubre, de 14 a 16 h. Inscripció
 • Biblioteca Universitària de Medicina i Infermeria de Vall Hebron: dimarts 25 d’octubre, de 13.30 a 15.30 h. Inscripció

CINAHL: Base de dades especialitzada en infermeria i disciplines afins que proporciona accés complet a més de 1.300 revistes electròniques.

 • Biblioteca Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: dimarts 25 d’octubre, de 11.15 a 13.15 h. Inscripció

Web of Science: base de dades multidisciplinar que, entre molts altres indicadors, permet conèixer el Factor d’Impacte de revistes, les cites rebudes d’un article, l’índex H dels autors i la creació de gràfiques amb l’anàlisi de la producció científica dels investigadors.

 • Biblioteca de Medicina – Bellaterra: dijous 27 d’octubre, de 12 a 14 h. Inscripció

Scopus: base de dades multidisciplinar de l’editorial Elsevier que permet fer cerques temàtiques, conèixer diversos índexs de qualitat de les revistes, les cites rebudes d’un article, l’índex H dels autors i la generació d’informes de producció científica dels investigadors.

 • Biblioteca de Medicina – Bellaterra: dilluns 17 d’octubre, de 16 a 18 h. Inscripció
 • Biblioteca Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: dimecres 26 d’octubre, de 14 a 16 h. Inscripció

 


No hi ha comentaris

set. 14 2016

Vine a conèixer la Biblioteca de Medicina UAB

Posted in Bellaterra, Biblioteca, Serveis |

Fa uns dies que va començar el curs i a la biblioteca ja comencem a tenir les típiques cues d’usuaris que es volen endur llibres en préstec, o preguntar com localitzar els documents, com funciona l’autopréstec, les fotocopiadores…

Per tal d’ajudar a solventar tots aquests dubtes, a la Biblioteca de Medicina hem programat unes sessions de formació adreçades als alumnes de primer curs per tal que coneguin la biblioteca. En aquestes sessions es tracten temes com:

 • Els serveis que s’ofereixen
 • Com s’organitzen els documents a les prestatgeries
 • Quines instal·lacions i espais s’ofereixen
 • A qui adreçar-se per resoldre dubtes

Aquestes sessions, que tenen el nom “Coneix la Biblioteca de Medicina”, duren 1 hora aproximadament i es realitzen a l’aula d’informàtica de la Biblioteca de Medicina – Bellaterra. Les sessions programades són:

Animem els nostres alumnes de 1er dels Graus de Medicina, Infermeria i Fisoteràpia a que s’apuntin a aquestes sessions!

 

Vine a conèixer la Biblioteca de Medicina

 


No hi ha comentaris

juny 15 2016

Formació en línia Web of Science (Juny 2016)

Posted in Serveis |

Des de la FECYT ens informen que durant el més de Juny, hi ha programades una sèrie de sessions de formació en línia en l’ús de la base de dades Web of Science (WoS).

S’han programat 12 sessions, de nivell bàsic i avançat, on es tractaran els següents continguts:

 • Novetats a la Web of Science: on es presenten les noves versons del Journal Citation Reports i Essential Science Indicators
 • Accés bàsic amb el Sign In
 • El gestor de referències EndNote
 • Cerca de la producció científica dels autors i avaluació a través de les cites rebudes
 • Identificació dels documents més citats amb l’eina Essential Science Indicators
 • Avaluació de revistes amb Journal Citation Reports
 • Ressolució de dubtes

Podeu consultar el programa de sessions i fer la inscripció a través del següent enllaç:  cada sessió dura 1:30 h.

Abans d’assistir al curs, cal descarregar la documentació necessària per al seu correcte seguiment

Els assistents rebran un certificat a través del correu electrònic

 

LogoWoS

 


No hi ha comentaris

maig 13 2016

Curs “Cerca i gestió de la informació” per a estudiants de doctorat

Posted in Biblioteca, Serveis |

Les Biblioteques UAB ofereixen durant els mesos de maig i juny el curs Cerca i gestió de la informació, dins del Programa de Formació de Doctors. Aquesta activitat formativa s’adreça a aquelles doctorandes i doctorands que vulguin millorar els seus coneixements i habilitats en la recerca i l’ús de fonts d’informació.

El curs consta de dues sessions: Fonts d’informació (en una matèria determinada) i Mendeley Institucional.

Des de la Biblioteca de Medicina us volem informar de les sessions sobre fonts d’informació adreçades concretament a doctorands de l’àmbit de ciències de la salut:

Fonts d’informació en medicina: panoràmica dels principals recursos d’informació bibliogràfica en ciències de la salut i estratègies de cerca.

 • Biblioteca de Medicina – Bellaterra: dimecres 18 de maig, de 16 a 18 h. Inscripció
 • Biblioteca Universitària de Medicina i Infermeria de Vall Hebron: dijous 19 de maig, de 14 a 16 h. Inscripció
 • Biblioteca Josep Laporte: dijous 19 de maig, de 16 a 18 h. Inscripció

Mendeley Institucional: introducció a Mendeley, gestor bibliogràfic i xarxa social acadèmica. Consulteu el calendari d’inscripcions i inscriviu-vos a la sessió que més s’adeqüi a les vostres necessitats.

Esperem que us siguin de gran ajuda!

 


No hi ha comentaris

abr. 29 2016

Cursos de formació en bases dades

Posted in Biblioteca, Serveis |

Us detallem els cursos de formació sobre bases de dades que s’impartiran durant el mes de maig a la Biblioteca de Medicina (Bellaterra i Unitats Docents). Aquestes sessions estan dirigides als alumnes, professors i investigadors de la UAB, tenen una durada aproximada de 2 h. i són gratuïtes.

Web of Science: base de dades multidisciplinar que, entre molts altres indicadors, permet conèixer el Factor d’Impacte de revistes, les cites rebudes d’un article, l’índex H dels autors i la creació de gràfiques amb l’anàlisi de la producció científica dels investigadors.

 • Biblioteca Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: dilluns 9 de maig, de 14 a 16 h. Inscripció
 • Biblioteca de Medicina – Bellaterra: dimecres 18 de maig, de 12 a 14 h. Inscripció

Mendeley Institutional: gestor de referències bibliogràfiques i xarxa social acadèmica. Permet importar referències (des de bases de dades, revistes o catàlegs), organitzar-les, compartir-les amb altres usuaris i incloure-les com a citació en els treballs.

 • Biblioteca Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: dimecres 4 de maig, de 14 a 16 h. Inscripció
 • Biblioteca Universitària de Medicina i Infermeria de Vall Hebron: dijous 12 de maig, de 13 a 15 h. Inscripció

Pubmed: Base de dades d’àmbit biomèdic, proporciona més de 20 milions de referències sobre medicina, infermeria, odontologia, veterinària, etc…Creada per la National Library of Medicine dels EUA.

 • Biblioteca Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: dilluns 2 de maig, de 14 a 16 h. Inscripció
 • Biblioteca de Medicina – Bellaterra: dimecres 25 de maig, de 16 a 18 h. Inscripció

CINAHL: Base de dades especialitzada en infermeria i disciplines afins que proporciona accés complet a més de 1.300 revistes electròniques.

 • Biblioteca de Medicina – Bellaterra: dimecres 4 de maig, de 16 a 18 hInscripció
 • Biblioteca Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: dijous 5 de maig, de 14 a 16 h. Inscripció

Scopus (English session): 

We will look at SCOPUS, a major bibliographic database, and you will learn how to take advantage of it for your academic works.

 • Biblioteca Universitària de Medicina i Infermeria de Vall Hebron: Thursday, 26th from 1 pm to 2.30 pm. Registration

 


No hi ha comentaris

Next »