Marta Estella

Tag Archive 'presentacions'

jul. 14 2011

Presentations in English

Posted in Lectures |

He llegit Presentations in English, de Sander Schroevers, un llibre que ha estat una agradable sorpresa. No n’esperava gran cosa, però després de poques pàgines el meu escepticisme inicial ha derivat cap a admiració per una obra que ja m’és un referent. Sense pretensions, amb la senzillesa màxima, aconsegueix exemplarment el propòsit de guia pràctica per fer presentacions en anglès.

Una primera secció, Talks on Talking, presenta un ventall divers de qüestions clau a l’hora de preparar una presentació, reduïdes a l’essència pràctica. Com a mostra, una taula amb el cos de lletra recomanat segons la distància respecte de l’auditori i l’amplada de la pantalla de projecció, una equivalència entre nombre de fulls o paraules i el temps d’exposició, un esquema sobre la posició de l’orador a la sala, els passos bàsics per connectar el portàtil al canó, les dreceres de teclat al PowerPoint, juntament amb un recull de fraseologia en anglès útil per explicar gràfics i per presentar tendències, exemples sobre diferències culturals o el procés d’esporgar una diapositiva per il·lustrar que “menys és més”.
Segueixen una secció de fraseologia en anglès organitzada pels diferents moments d’una presentació (introducció, cos, cloenda i torn de preguntes) i una altra secció que conté llistes de control sobre diferents habilitats, tècniques i procediments necessaris per preparar la presentació. Completa l’obra una secció final de “referències pràctiques per a les presentacions de negocis en anglès”, on hi trobem les equivalències en diverses llengües de les denominacions de les tecles impreses al teclat (Ctrl, Maj, etc.), les principals diferències en l’ortografia de l’anglès britànic i americà, una llista de paranys de traducció entre el neerlandès i l’anglès i un apartat sobre el Dunglish. (El llibre, escrit gairebé íntegrament en anglès, s’adreça al públic de parla neerlandesa.)

Presentations in English és un bon exemple de material de suport a la comunicació que integra la competència lingüística i alhora la transcendeix per adoptar un enfocament comunicatiu global. Un exemple de com treballen els professionals de la comunicació que marca camí per als serveis lingüístics.


No hi ha comentaris

juny 06 2009

La tirania del PowerPoint?

Posted in Eines, General |

 The cognitive style of PowerPoint

Els organitzadors de la 3a conferència mundial sobre Visual Literacies: Exploring Critical Issues, han demanat als participants que en les seves intervencions no facin servir el PowerPoint. Els motius que exposen són, en paraules seves, de caràcter ideològic i pragmàtic: el PowerPoint, diuen, és  la tecnologia més disruptiva que hi pot haver en un congrés i no aporta res que no es pugui fer per altres mitjans. Volen aconseguir que les persones se centrin a pensar en el que presentaran i les millors maneres de fer-ho, i a facilitar que el congrés sigui un context on es produeixi el diàleg.

El PowerPoint ha estat qüestionat per Jay Cross, un referent de l’aprenentatge informal, i té un destacat detractor, Eduard Tufte, autor de The Cognitive Style of PowerPoint: Pitching Out Corrupts Within, la foto de la coberta del qual, prou significativa,  il·lustra aquest apunt. Tufte argumenta que el PowerPoint indueix a la simplificació, debilita la capacitat de raonament verbal i visual, redueix l’arquitectura de pensament a l’espai d’una diapositiva i és poc adequat per a la presentació i anàlisi de dades, entre altres qüestions.  A més, darrerament, l’aparició d’altres aplicacions per a presentacions, com Prezi o Animoto, han reforçat el qüestionament de l’eina més utilitzada com a suport a les presentacions orals; com a exemples, aquests apunts de Sueños de la Razón i d’Aprendre llengües.

Em sembla interessant també aquest article de J. Freire, Sobrevivir al Power Point, en què aporta exemples i criteris per a un ús intel·ligent de l’eina i destaca la responsabilitat que també tenen els usuaris en la tria del tipus de presentació. En el fons, el que hi ha en qüestió en bona part és el model d’aprenentatge, de comunicació, i també de congressos i jornades professionals, que les eines faciliten o dificulten.


7 Comments