Marta Estella

Tag Archive 'intercomprensió'

nov. 25 2009

De la passió a l’estratègia: una comprensió bàsica

Posted in General |

 Question of Passion

Emily’s mind, Question of passion

Hi ha notícies que fan il·lusió, com el reconeixement, fa un parell de setmanes, per part de l’equip d’Una mà de contes, de la feina feta al curs de Comprensió Bàsica que oferim al Servei de Llengües de la UAB. Reprodueixo del blog del programa:

Anna Serra i Andreu Ayats, professors de català i tècnics superiors de suport a la recerca del Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), imparteixen el curs de Comprensió Bàsica, adreçat als estudiants de mobilitat de la UAB. provinents d’arreu del món. […]

A principis del curs 2008-2009, quan tot just s’havia fet públic el web d’Una mà de contes, ja va ser considerat un instrument d’interès per al curs de Comprensió Bàsica, i el seu bloc va recollir una activitat amb els alumnes al voltant de la comprensió i comentari d’un conjunt de contes.

Un any després, els professors del curs han dut a terme una altra activitat a partir d’Una mà de contes: “Comprensió oral i escrita d’un conte infantil i subtitulació en qualsevol llengua”. […]

El bloc (1 i 2) del curs de Comprensió Bàsica inclou aquesta activitat de subtitulació i anirà incorporant la continuació del que esperem que sigui una fructífera col·laboració amb Una mà de contes.

La notícia em porta a una reflexió: és important que les organitzacions es dotin d’una estratègia i dels mecanismes per portar-la a la pràctica, però també és important deixar espai per a per a la il·lusió (en el sentit d’engrescament), per a la passió posada en iniciatives que en principi no hi casen, amb l’estratègia; l’apassionament amb què es fan els dóna una força que les pot acabar portant a redós dels grans objectius. El públic infantil al qual s’adreça Una mà de contes no és un públic objectiu del Servei de Llengües, orientat preferentment a la comunitat universitària, però l’activitat realitzada al curs de Comprensió Bàsica ha aportat un valor inestimable per al Servei en la forma de reconeixement i col·laboració amb l’equip de Tv3.


2 Comments

març 29 2009

Intercomprensió lingüística: el testimoni d’Enrique Dans

Posted in General |

 Daily Pic DailyPic

Començo el matí de diumenge amb una agradable sorpresa: el darrer apunt del blog d’Enrique Dans, Las 2es Jornades de la catosfera y los espacios lingüísticos, en el qual narra breument la seva experiència lingüística en aquestes jornades i ens mostra com una persona de parla romànica, el castellà, és capaç d’entendre una llengua que no coneix, el català, i d’atrevir-se a practicar-la amb l’ajuda de tecnologies no específicament lingüístiques, com el Google o Twitter. Tota una satisfacció que una persona de la categoria d’Enrique Dans posi en pràctica la intercomprensió lingüística i faci pública la seva experiència.


No hi ha comentaris

set. 24 2008

El multilingüisme avança a Europa

Posted in General |

Logo multilingüisme CE

La Comissió Europea ha publicat la comunicació “Multilinguisme: un atout pour l’Europe et un engagement commun“, un text que es fa ressò del treball dels darrers anys promogut per la mateixa Comissió en aquest àmbit, i del qual destaco uns quants elements que m’han semblat positius. En primer lloc, la voluntat explícita d’introduir un canvi qualitatiu per presentar una estratègia global sobre multilingüisme que transcendeixi l’àmbit de l’educació i se situï en els dos objectius principals de l’estratègia de Lisboa: la cohesió social i la prosperitat.

Com a qüestions més concretes, la necessitat de valorar totes les llengües (maternes, parlades a casa i en l’entorn pròxim) [punt 4.1], i com això pot esperonar les persones que hi tenen contacte a aprendre aquestes llengües, fet que podem posar en relació amb dues altres qüestions que recull el document: la necessitat que tenen les empreses de millorar la gestió lingüística i fer atenció als mercats emergents, com el Brasil, Rússia, Índia i Xina. [5.1.], i  la necessitat d’aprofitar els recursos lingüístics, sovint ocults, de les persones que hi treballen. També és interessant el reconeixement de la relació entre multilingüisme, creativitat i innovació (i el compromís de difondre un estudi que avala aquesta relació). I molt positiva la invitació als estats membres a facilitar als no nadius cursos en la llengua o les llengües (el destacat és meu) del país d’acollida.

El document  mostra preocupació perquè la millora en el coneixement de llengües es limita a l’anglès [6.1], i aposta per millorar els mètodes que faciliten la comprensió i la comunicació bàsica en diverses llengües, com també per donar valor i desenvolupar les competències lingüístiques adquirides fora de l’educació formal.

Així mateix, es reconeix també la necessitat de produir continguts multilingües  i les tecnologies lingüístiques [4.2], i el paper creixent dels serveis de mediació cultural i interpretació [4] i de la traducció (humana i màquina, segons les finalitats), especialment de la traducció d’obres literàries en les llengües menys utilitzades [7], que facin bona l’afirmació d’Umberto Eco, citada al document: “la lingua dell’Europa è la traduzione”.

És, sens dubte, un document que haurem d’aprofitar per fer avançar el multilingüisme a Europa i el plurilingüisme de les persones que hi vivim, com també moltes iniciatives que ja fa temps que es desenvolupen en aquesta línia.


No hi ha comentaris