Marta Estella

Tag Archive 'gestió'

juny 03 2009

El valor de les persones

Posted in General |

 lego_people_scoobay.jpg

 Lego People, Scoobay

Cada cop és més clar el valor del capital intel·lectual en les organitzacions, per molt que els estats comptables tradicionals continuïn ignorant aquest fet. En els serveis lingüístics universitaris, crec que el punt fort del capital intel·lectual és el capital humà, o les competències de les persones, molt per davant del capital estructural o l’estructura interna (procediments, gestió, dominis a internet, registres de marca, etc.), i el capital relacional o l’estructura externa (explotació de bases de dades d’usuaris, fidelització d’aquests, notorietat, etc.). Fins i tot diria que el capital relacional depèn en bona mesura de la reputació dels professionals dels serveis i les relacions que estableixen amb altres professionals, més que no del mateix servei com a organització. Molts projectes i encàrrecs de feina es fan perquè hi ha confiança en la capacitat d’unes persones per portar-los endavant, i d’aquests vincles personals, d’aquest networking, en surten les aliances més sòlides.

Aquesta situació es pot considerar més o menys satisfactòria, però és un fet, i seria absurd fer veure que les coses són d’una altra manera. I potser és inevitable que sigui així quan es tracta de treball postfordista, un treball que no es pot clonar, espedaçar o empaquetar en sèrie. En aquest context, importa més que mai reconèixer el valor de les persones, i tenir en compte contribucions com les de Julen Iturbe-Ormaetxe i Miquel Rodríguez  en els seus apunts sobre les deu causes de malestar provocades per l’empresa: el malestar pel que no s’aprèn en els cursos de formació, única font reconeguda d’aprenentatge, i pel no reconeixement dels aprenentatges en la feina (learning by working); per unes polítiques de “conciliació” que ja han estat superades abans de desenvolupar-se; per la manca de reconeixement per aplicar les competències que es tenen; per l’obsessió per limitar el discurs; per la divisió del treball que menysté la capacitat de les persones; per sistemes basats en la desconfiança… Cal prioritzar el benestar generat per l’organització si volem uns serveis lingüístics realment innovadors i competitius.


1 comentari