Marta Estella

set. 30 2010

Usos lingüístics professionals vs. usos lingüístics particulars

Posted in Jornades |

Intervenció d'I. Marí

Dimarts va tenir lloc la jornada «Els usos lingüístics a Catalunya: balanç i perspectives de futur», organitzada per la Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS),  juntament amb la Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC. Malauradament, només vaig poder ser-hi a primera hora, a la ponència d’Isidor Marí sobre “Els usos lingüístics”. En vull destacar la seva proposta de distingir entre usos lingüístics professionals i usos lingüístics particulars, com a alternativa a la dicotomia tradicional “usos lingüístics institucionals” vs. “usos lingüístics individuals”. La proposta cal situar-la en la necessitat exposada per Marí de delimitar més clarament el que són els usos lingüístics institucionals i els individuals, tal com els hem anomenat fins ara, i trobar quina és la distinció clau, una distinció que es mostra rellevant per la interrelació entre uns i altres usos, i especialment per la influència que tenen sobre l’ús particular de la llengua els usos lingüístics en els contextos professionals.

La proposta em sembla del tot encertada. Crec que permet situar la qüestió dels usos lingüístics fora de la tensió institució/individu, i enfocar-la cap al que realment és distintiu: l’ús que les persones fem de les llengües en un context professional i l’ús que en fem, les mateixes persones, amb finalitats particulars. Certament, és una distinció que es pot problematitzar: el mateix I. Marí oferia exemples, extrets d’aquest treball d’Albert Bastardas, que se situarien en diferents punts d’un contínuum professional-particular; i sobretot és una distinció que es pot problematitzar ara que el paradigma 2.0 dilueix els límits entre  l’àmbit públic i el privat, i entre les identitats professionals i les particulars. Però, no obstant això, em sembla que el canvi de focus, de la institució cap a l’ús professional i de l’individu cap a l’ús particular, és un avenç important que pot ajudar a fer més efectives les polítiques lingüístiques,  si aconseguim, això sí, modelar els usos lingüístics professionals per a uns contextos que cada cop són més multilingües.


Imatge extreta del portal de l’Institut d’Estudis Catalans.


This entry was posted on Dijous, 30 setembre, 2010 at 9:00 and is filed under Jornades. You can follow any responses to this entry through the feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixa un comentari