Marta Estella

ag. 14 2010

Web 2.0: de l’abundància al criteri

Posted in General |

Un dels trets que se sol destacar positivament del web 2.0 és l’abundància de recursos i serveis que podem trobar a la xarxa: la llibertat de tria que s’hi associa es presenta com a virtut inqüestionable. I certament, l’imaginari del món dels bits es construeix sobre l’opulència, tal com s’ha construït l’imaginari del món dels àtoms, que se sobreposa a qualsevol evidència de realitat que el desmenteix.

Dels marges del món dels àtoms ja fa temps que van sorgir veus crítiques que revelaven que aquesta abundància i llibertat són un miratge: la visió d’uns hipermercats assortits sobre l’excés amaga una realitat que ens posa traves a la llibertat de triar criteris de consum responsable; per exemple, la llibertat de triar productes locals, que tinguin el mínim d’empaquetatge possible, que respectin els cicles de la terra, que no han malbaratat energia en la seva producció, que s’han produït i adquirit en unes condicions justes per als productors, etc.

El criteri del consum responsable, en diferents graus, ha anat quallant en el discurs, i rarament sentim ningú que el menystingui o el qüestioni obertament. En el món dels bits, en canvi, vivim encara sota la il·lusió del gavadal de recursos i serveis que se’ns apareixen en el trànsit per la xarxa, i parem poca atenció als criteris. Hi ha també veus crítiques, com Richard Stallman, que alerta de les llibertats que els usuaris perdem en molts serveis d’e-llibres i d’informàtica en núvol, però el miratge de l’abundància i la llibertat de tria és encara la visió dominant.

Però en el web 2.0 també podem aplicar criteris de consum responsable, en alguns aspectes els mateixos que ens serveixen en el món dels àtoms (condicions dels productors/treballadors, pràctiques de l’empresa en relació amb el medi ambient, etc.); en d’altres, forçosament diferents. Hi ha, per exemple, les quatre llibertats essencials que, d’acord amb la Free Software Foundation, caracteritzen el software lliure:

  • The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0).
  • The freedom to study how the program works, and change it to make it do what you wish (freedom 1). Access to the source code is a precondition for this.
  • The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2).
  • The freedom to distribute copies of your modified versions to others (freedom 3). By doing this you can give the whole community a chance to benefit from your changes. Access to the source code is a precondition for this.

Podríem afegir-hi també la integració de la diversitat lingüística: en els menús i ajudes, i en les facilitats perquè els usuaris produeixin continguts en diferents llengües. N’hi podríem afegir molts més, de ben segur, però el que és important, em sembla, és no deixar-nos enlluernar per l’opulència i posar la mirada en els criteris de consum.

Imatge: Supermarket, gab


This entry was posted on Dissabte, 14 agost, 2010 at 13:40 and is filed under General. You can follow any responses to this entry through the feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixa un comentari