Marta Estella

set. 24 2008

El multilingüisme avança a Europa

Posted in General |

Logo multilingüisme CE

La Comissió Europea ha publicat la comunicació “Multilinguisme: un atout pour l’Europe et un engagement commun“, un text que es fa ressò del treball dels darrers anys promogut per la mateixa Comissió en aquest àmbit, i del qual destaco uns quants elements que m’han semblat positius. En primer lloc, la voluntat explícita d’introduir un canvi qualitatiu per presentar una estratègia global sobre multilingüisme que transcendeixi l’àmbit de l’educació i se situï en els dos objectius principals de l’estratègia de Lisboa: la cohesió social i la prosperitat.

Com a qüestions més concretes, la necessitat de valorar totes les llengües (maternes, parlades a casa i en l’entorn pròxim) [punt 4.1], i com això pot esperonar les persones que hi tenen contacte a aprendre aquestes llengües, fet que podem posar en relació amb dues altres qüestions que recull el document: la necessitat que tenen les empreses de millorar la gestió lingüística i fer atenció als mercats emergents, com el Brasil, Rússia, Índia i Xina. [5.1.], i  la necessitat d’aprofitar els recursos lingüístics, sovint ocults, de les persones que hi treballen. També és interessant el reconeixement de la relació entre multilingüisme, creativitat i innovació (i el compromís de difondre un estudi que avala aquesta relació). I molt positiva la invitació als estats membres a facilitar als no nadius cursos en la llengua o les llengües (el destacat és meu) del país d’acollida.

El document  mostra preocupació perquè la millora en el coneixement de llengües es limita a l’anglès [6.1], i aposta per millorar els mètodes que faciliten la comprensió i la comunicació bàsica en diverses llengües, com també per donar valor i desenvolupar les competències lingüístiques adquirides fora de l’educació formal.

Així mateix, es reconeix també la necessitat de produir continguts multilingües  i les tecnologies lingüístiques [4.2], i el paper creixent dels serveis de mediació cultural i interpretació [4] i de la traducció (humana i màquina, segons les finalitats), especialment de la traducció d’obres literàries en les llengües menys utilitzades [7], que facin bona l’afirmació d’Umberto Eco, citada al document: “la lingua dell’Europa è la traduzione”.

És, sens dubte, un document que haurem d’aprofitar per fer avançar el multilingüisme a Europa i el plurilingüisme de les persones que hi vivim, com també moltes iniciatives que ja fa temps que es desenvolupen en aquesta línia.


This entry was posted on Dimecres, 24 setembre, 2008 at 9:01 and is filed under General. You can follow any responses to this entry through the feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixa un comentari