Unió Europea i diversitat lingüística: el portal de les llengües d’Europa

La Unió Europea té un lloc web on es parla de la seva política lingüística: el portal de les llengües d’Europa. Té versions en totes les llengües oficials i s’estructura en les diverses àrees d’actuació: diversitat lingüística, aprenentatge i ensenyament de llengües, traducció i interpretació, i tecnologies de la llengua. Conté bastant de material: tots els apartats tenen diversos subapartats.

També té una pàgina de preguntes freqüents sobre la política lingüística de la UE. Quant a la nostra llengua, al portal hi ha la secció «El català a la UE», on es parla de les diverses polítiques que l’afecten directament.