Pel 8 de Març, et regalem la “Guia per a l’ús no sexista del llenguatge”

Guia per a l'ús no sexista del llenguatge a la UAB

Del 4 al 8 de març pots passar per la secretaria del Servei de Llengües a recollir un exemplar de la Guia per a l’ús no sexista del llenguatge a la UAB. Amb aquesta acció el Servei de Llengües ens afegim al programa d’actes del 8 de Març a la Universitat.

Ens trobaràs a l’edifici B4.

 

Un model de llengua no sexista, una llengua que contribueix a la igualtat

Les llengüescanvien amb el temps, evolucionen per a respondre a les necessitats de les comunitats que les utilitzen. En un context com el nostre, en què es demana més igualtat entre dones i homes, no n’hi ha prou que la llengua reflecteixi aquesta igualtat, sinó que també hi ha de contribuir.

Amb aquest objectiu, el Servei de Llengües de la UAB, per encàrrec de l’Observatori per a la Igualtat, ha elaborat la Guia per a l’ús no sexista del llenguatge a la UAB, en què s’exposen uns recomanacions i solucions per evitar la discriminació de gènere en la llengua, que responen a dos objectius:  contribuir a la visibilitat de les dones i evitar al màxim d’haver de fer servir el masculí plural genèric.

Un tret destacat de la Guia és que és la primera publicació d’aquestes característiques en què es presenten solucions i exemples tant en català, com en castellà i anglès.