Estudi del nivell d’idiomes dels estudiants de grau

Simtest Prova de Nivell

Un estudi elaborat pel Servei de Llengües revela que el 43,5% de l’estudiantat té un nivell inferior al B1 d’anglès del Marc europeu comú de referència per a les llengües quan arriba a la nostra universitat.

L’estudi ha estat elaborat a partir de les proves de nivell realitzades a centenars d’estudiants de 1r curs de grau de diferents titulacions, durant l’octubre del 2012, i ha estat finançat pel Pla de Llengües de la UAB.

Podeu descarregar aquí l’informe complet.