Conferència de Leah Davcheva: “Cultural content in teaching for intercultural competence”

Cicle de conferències Amalgama 2010 El dia 28 de juny, de 9.30 a 11 h, Leah Davcheva impartirà la conferència “Cultural content in teaching for intercultural competence”, dins el cicle Amalgama, organitzat pel Servei de Llengües. L’acte també es podrà seguir en directe.

La conferència s’impartirà, en anglès, a aula M6-001 de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Us agrairem que feu la inscripció abans del 27 de juny mitjançant aquest formulari.

This presentation explores, from a variety of perspectives, the conceptual and practice-oriented territory related to the teaching of cultural content within the more traditional TEFL paradigm. It clarifies key terms in this area and examines the distinction between cultural information and cultural understanding. Then, it extends the discussion of cultural awareness to intercultural awareness as linked to both skills-based and perspectives-based approaches to the study of cultural texts and phenomena. Finally, the presentation discusses an evaluation model for appraising teaching materials regarding their potential for intercultural teaching and learning.

En aquesta presentació s’investiga, des de punts de vista diversos, l’entorn conceptual i orientat a la pràctica relacionat amb l’ensenyament de continguts culturals dins del paradigma més tradicional de l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera. S’aclareixen conceptes fonamentals d’aquest àmbit i s’analitza la distinció entre la informació cultural i la interpretació cultural. A continuació, s’amplia el debat sobre la consciència cultural a la consciència intercultural, amb relació a aproximacions basades en destreses i basades en perspectives en l’estudi dels textos i dels fenòmens culturals. Finalment, es presenta un model d’avaluació per qualificar els materials docents pel que fa al seu potencial per a l’ensenyament i l’aprenentatge intercultural.
 
Dia: 28 de juny de 9.30 a 11 h.
Lloc: aula M6-001 de la Facultat de Medicina de la UAB.
Retranmissió en directe.
Inscripció (abans del 27 de juny).

Amalgama 09: “Informació abundant i aprenentatge de llengües: excel·lència i nous valors”

Divendres 11 de desembre, de 12 a 14 hores, a l’aula M5.007 de la Facultat de Medicina, Dolors Reig farà la conferència “Informació abundant i aprenentatge de llengües: excel·lència i nous valors”. L’acte es podrà seguir en directe des de l’adreça http://directe.uab.es/retransmissioFlash/amalgama.html.

Dolors Reig és consultora de noves tecnologies i experta en xarxes, comunitats 3.0, tendències web i formació col·laborativa. En aquesta sessió explicarà com ha canviat l’entorn tecnològic i com s’han ampliat els possibles ecosistemes per a l’aprenentatge, s’analitzarà com el fenomen del web 3.0 afecta els formadors i els seus alumnes i es farà un ampli repàs de les eines que poden ser d’utilitat, tant des del punt de vista personal com professional.

Dolors Reig

Resum:

“Metodologies i continguts incorporen, en el context de l’economia abundant dels bits, del coneixement, un element, el social, que si bé no és nou, potencia les seves funcionalitats en un entorn d’infinites possibilitats comunicatives com és la xarxa. El món de l’ensenyament conviu amb aquest nou entorn: connectat, experimental, autònom, informal, social, continu, ubicu, remesclat, personalitzat, obert, actiu, tàcit… serien només alguns dels matisos i escletxes obertes des de la xarxa als sistemes tradicionals, fonamentats sovint en l’aula i en els rols estrictes d’uns educadors experts i uns educats passius. Les possibilitats, però també la incertesa i el canvi de valors envers la transparència i els sistemes que evidencien l’honestedat i l’expertesa que han de guiar els professionals de l’educació són elements que cal conèixer i afrontar.”

Dia:
11 de desembre, de 12 a 14 hores
Lloc:
aula M5.007 (Facultat de Medicina)

La inscripció s’ha de fer abans del 9 de desembre mitjançant aquest formulari.

Seguiu l’acte en directe des de d’aquí.

Blog de la conferència.

“Les universitats i la política europea de multilingüisme”, Isidor Marí a la UAB

El divendres 19 de juny, a les 10 h, Isidor Marí farà una conferència sobre “Les universitats i la política europea de multilingüisme”, a l’aula M5/007, de la Facultat de Medicina de la UAB, dins el cicle Amalgama 09, organitzat pel Servei de Llengües de la UAB. L’acte es podrà seguir en directe.

Us agrairem que feu la inscripció abans del 17 de juny mitjançant aquest  formulari.