CLIL-AICLE: conferència de la Dra. C. Muñoz en la inauguració de curs al Servei de Llengües

Al canal Llengües d’UABTube ja es pot consultar el vídeo de la conferència “CLIL-AICLE: Aportacions i condicions”, que la Dra. Carme Muñoz, professora de Lingüística Anglesa i Lingüística Aplicada a la UB, va fer en l’acte d’inauguració del curs 2009-2010 al Servei de Llengües de la UAB.

Inauguració de curs al Servei de Llengües

El divendres 9 d’octubre Servei de Llengües inaugura el curs acadèmic 2009-2010. L’acte serà a les 12 hores, a l’aula M5/006 de la Facultat de Medicina.

La lliçó inaugural serà a càrrec de la  Dra. Carmen Muñoz, professora de Lingüística Anglesa i Lingüística Aplicada a la Universitat de Barcelona, i té com a títol “CLIL-AICLE: aportacions i condicions”.

L’acte serà presidit per la Dra. Isabel Pont, secretària General, i el Sr. Joan Melcion, vicegerent d’Afers Acadèmics.

En aquest apunt trobareu una breu introducció sobre la metodologia AICLE (aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera), CLIL en anglès.