Aquesta és la meva última entrada al blog i consisteix en l’avaluació del projecte de Scratch i la presentació d’un altre grup. En aquest cas, he escollit el grup 1 ja que el projecte presentava moltes més diferències respecte el del meu grup i he considerat que serà més funcional per a poder-lo contrastar més i extreure’n més informació.

En primer lloc és importar concretar el col·lectiu al qual va adreçat el projecte, que en el cas del grup 1 és a infants de cicle superior que van a La Greska, l’esplai de Cerdanyola. Després, hem de considerar la temàtica que, en aquest cas és la diversitat cultural englobant-la en diferents països del món. Penso que la temàtica és molt acertada ja que actualment vivime n una societat motl heterogènia en la que hi conviuen moltes cultures i gent provinent de diferents països. Aquest fet produeix dominació de certes cultures respecte les altres i la temàtica d’aquest projecte afavoreix al coenixement de la diversitat cultural entenent-la com a factor afavoridor, igualitari, respectuós, etc.

Un aspecte positiu que m’ha agradat molt del projecte és la varietat de modalitats de joc. A cada país hi ha activitats a realitzar per tal de conèixer la cultura d’aquell lloc i, cada activitat té una modalitat diferent: una és veritat/fals; una altra es juga amb el ratolí de l’ordinador; una altra amb les fletxes del teclat, etc. Considero que és una manera de potenciar diverses habilitats tecnològiques pel que fa referència a l’ús de l’ordinador.

En canvi, una debilitat que he observat del projecte és que el projecte estava orientat a ser una activitat cooperativa, interactiva i activa (per part dels infants) i en aquest cas, el seu ús és tan sols de joc didàctic. Això canvia la mirada del projecte però, tot i això, si una vegada realitzat el joc els infants poguéssin continuar-lo ells mateixos ampliant els països, etc. ja adaptaria la visió interactiva de les noves tecnologies innovadores. A part, considero que és un joc de programació complicada, cosa que dificulta que els infants arribin al nivell que es requereix per a programar-lo.

Per últim, m’agradaria dir que crec que el grup ha tingut certes dificultats a l’hora de crear el projecte i de desenvolupar-lo però que aquest fet els ha fet donar-li dues voltes i arribar més luny del que s’esperaven al principi. Per tant, considero que han fet una molt bona feina!