Hola!

En aquesta entrada al blog us mostraré la meva autoavaluació del desenvolupament de l’assignatura, tant de la vessant més creativa del projecte amb Scratch i de les experiències que he i hem viscut durant aquest, com de l’àmbit més professionalitzador  a nivell teòric sobre l’educació social i les noves tecnologies per l’aprenentatge i el coneixement.

En primer lloc em centraré en el projecte i us mostraré aquells aspectes, coneixements i experiències que per mi han estat rellevants i significatius. Per a començar, considero que el projecte amb Scratch ha estat un punt clau amb la meva relació amb les noves tecnologies i la seva aplicació al món educatiu. Fins abans d’apuntar-me a aquesta assignatura percebia les noves tecnologies com a innovacions humanes per facilitar-nos la vida, per treure’ns feina, etc. i, una vegada realitzat el projecte, puc dir que les noves tecnologies serveixen per a molt, i també pel més important per a mi, per l’educació i el sistema educatiu. He comprovat com mitjançant els multimèdia pots generar un espai en el que els infants descobreixin i experimentin amb la contaminació, els efectes residuals, el respecte a la natura, etc. i, igual que en el nostre cas ha estat així, estic segura que en altres molts casos es poden tractar infinitat d’aspectes, de valors, d’aprenentatges, etc. Per tant a nivell global, considero que el projecte Scratch m’ha permès desenvolupar capacitats fins ara desconegudes i conèixer recursos i noves metodologies d’acció pel món actual.

Ara, em centraré en aspectes més específics del projecte com poden ser la implicació, les aportacions al grup, la responsabilitat, etc. Considero que he assolit el nivell de compromís grupal i individual necessari per a desenvolupar el projecte, ja que he participat en cadascun dels seus passos de manera activa, participativa i col·laboradora. He aportat la meva impulsivitat i energia al grup, aspecte que ha facilitat la cohesió i la motivació d’aquest. Tot i això, m’agradaria dir que el treball en equip que he viscut m’ha permès extreure el màxim del projecte; he après a programar, a moure personatges, a incloure les variables, etc. cosa que m’ha enriquit de coneixement nou i innovador per a mi. Els aspectes més fàcils amb els que m’he trobat podria dir que són les animacions i el moviment dels personatges, ja que des d’un principi he entès el funcionament. En canvi, el que més m’ha costat ha estat la programació de les accions i la seqüència entre aquestes, fet en el que m’he sentit molt recolzada i ajudada pels companys.

En segon lloc i centrant-me amb l’assignatura en general, penso que és una molt bona optativa ja que t’apropa a les noves tecnologies tan de manera teòrica com pràctica i experiencial. En molts moments, sobretot al principi, em sentia perduda ja que el meu contacte amb les tecnologies no era gaire i, amb les tecnologies per l’aprenentatge i el coneixement encara menys. Això feia que les explicacions a classe se’m féssin com una muntanya però, tot i això, a mesura que passava el curs cada cop estava més ubicada i cada cop m’agradava més. Considero que la meva participació a l’aula ha esta correcta ja que no he tingut cap mena d por a parlar, ni a preguntar, etc. i, per altra banda, crec que també he fet aportacions que han resultat eficaces per la resta de companys i companyes de l’assignatura.

Per tant aquí us deixo la meva autoavalaució de l’assignatura, del projecte i de la meva implicació i vinculació en aquests.

 

Gràcies!