Actualment, disposem de moltes eines i instruments multimèdia que s’enfoquen a contextos socioeducatius com a font d’aprenentatge i, sobretot, de caire innovador. Aquesta pràctica del blog tracta la comparació d’algun altre recurs multimèdia amb l’Scratch, l’eina utilitzada durant el curs d’aquesta assignatura per l’eleboració i realització del projecte per a l’Escola Bellaterra.  En el meu cas, compararé l’Scratch amb el Jclic ja que el meu ventall d’eines multimèdia és bastant reduït i el Jclic és la que més he conegut a partir de les lectures proposades en la bibliografia de l’assginatura de TAC.

Segons Prensky (2011) citat a Capell, Tejada i Bosco (2017) “l’alumnat actual busca obtenir aprenentatges significatius, el que aprèn i estudia espera que tingui relació direcat amb la seva vida quotidiana per ser els propis protagonistes del seu procés d’aprenentatge prenent decisions al respecte.” Per tant, considerem les eines multimèdia com a font motivadora pels infants, cosa que permet aconseguir els objectius, tant dels infants com del projecte o de l’acció. Per una banda, l’Scratch és una eina multimèdia que consisteix en la construcció d’un joc mitjançant la programació en forma de puzzle. En aquest sentit es diferencia del Jclic ja que aquest és una aplicació informàtica  que presenta jocs empaquetats entre els quals hi trobem puzzles, exercisis de text, paraules creuades, etc. Tot i això, les dues eines representen una font de motivació i, alhora, aprenentatge pels infants que els utilitzen.

Els dos instruments multimèdia estan ideats per fer que els infants i joves puguin expressar les seves idees i utilitzar els ordinadors de forma creativa i experiencial però, com ja hem pogut deduir, la principal diferència és que l’Scratch  també està dissenyat com a introducció a la programació. Tot i això, les dues eines són plataformes fàcils de manejar i permeten manipular diversos archius multimèdia com vídeos, sorolls, imatges, etc. Una altra semblança entre aquestes dues eines  és que sónde software lliures i amb codi obert, que permet extensions i modificacions del programa.

Per tant, podriem concloure que són moltes les semblances entre les dues eines multimèdia però, tot i això, l’aspecte de la programació és el més diferenciador entre aquestes. Les dues aposten per un aprenentatge experiencial i motivador generat a partir de la interacció amb la plataforma.