Entorn de l’empremta i el record

d’una vivència escolar comuna

es constitueix el Grup Artístic

“La placeta – Arts”,

amb un nucli fundacional de 7 artistes :

Antoni Fàbregas (Barcelona), Manel Lledós (New

York), Pere Mora (Barcelona), Joan Salvat (Tortosa),

Josep M. Serra (Berlín), Oriol Tramvia (Barcelona),

Josep Vicens-i-Planagumà (Barcelona)

A Barcelona, 23 d’octubre de 2016