Itinerari de consciència lingüística

Enric Serra

maig 06 2019

Inici

Posted in General per Enric Serra Casals |

gata.jpg
Autor: Enric Serra

linia.jpg

Consciència lingüística, o language awareness, és un concepte ampli, amb moltes derivacions i línies de treball associades. Jo em miro la consciència lingüística com una mena de contrapunt a les visions que consideren que en l’ensenyament-aprenentatge de llengües l’únic que importa és la transmissió de significat entre persones, la comunicació.

linia.jpg

Els enfocaments basats en la consciència lingüística posen l’èmfasi, contràriament, en la capacitat de reflexió sobre la llengua (la consciència es fonamenta, precisament, en la reflexió) i proposen a l’aprenent de llengües (a tothom, en definitiva) intensificar l’activitat metacognitiva a l’entorn del llenguatge i la llengua.

linia.jpg

Ho fan sovint focalitzant en la reflexió formal (focus on form), en l’àmbit del saber aprendre, però altres vegades estimulant una reflexió profunda a l’entorn de la comunicació, l’aprenentatge, els usos lingüístics, les actituds i els prejudicis davant les llengües i la diversitat lingüística. La consciència lingüística deriva, en aquests casos, cap a una veritable consciència lingüística crítica. Considero que una de les tasques del formador de llengües és ajudar l’aprenent a prendre posició sobre l’ús lingüístic, formar-se’n un criteri i ser capaç d’emetre’n un judici de valor. Parteixo de la base (cal dir-ho?) que l’educació té una funció social de transformació de la realitat.

linia.jpg

L’Itinerari de consciència lingüística (crítica) és una eina pensada per a un ús docent i que s’adiu plenament amb els plantejaments de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que defensen la construcció d’un alumnat autònom, reflexiu, crític, obert, flexible, amb capacitat metacognitiva. Es tracta d’una reflexió senzilla que el docent, si ho desitja, pot dur a l’aula com a tasca de foment de la consciència lingüística crítica.

linia.jpg

Aquestes ratlles suggereixen un itinerari que va de l’observació interna (conèixer-se) a l’observació externa (veure la diversitat) i a la valoració de la diversitat (comprendre-la). L’itinerari acaba amb dues accions de transformació, imprescindibles: el canvi interior que consisteix a viure amb consciència lingüística com a opció de creixement personal (transformar-se) i el canvi exterior que consisteix a voler modificar la realitat que ens envolta, d’acord amb un compromís individual o col·lectiu de transformació del món (canviar l’entorn). A cadascuna de les explicacions hi ha una breu introducció que situa el lector en un terreny de reflexió més general que el purament lingüístic.

linia.jpg

Res més. Només vull dir per acabar que els encerts i els errors d’aquest material no es poden atribuir a ningú més que a mi mateix. La meva gata no hi ha dit ni mèu.

Enric Serra


1 comentari