Aquell endarreriment de la irrupció de l’obra, el pensament, el sentiment i l’acció de Kierkegaard, que hem afirmat que s’ha produït a tot arreu, ens situa, de fet, en paral·lel amb les altres cultures més extenses geogràficament i demogràficament ben bé fins els primers anys vint del segle passat. Després caldria fixar-nos detalladament -ultra Maragall i d’Ors- amb figures com : Joaquim Xirau, Agustí Bartra i l’existencialisme català d’arrel francesa posterior, per trobar les dimensions i l’abast de la influència del seu pensament. Actualment comptem amb especialistes de primer rengle com són Francesc Torralba i Roselló -amb el qual podeu conectar amb el seu Espai Kierkegaardià dins aquest mateix blog- o amb Begonya Sàez i Tajafuerce, Norbert Bilbeny, Ramon Alcoberro, i possiblement d’altres que en aquest moment desconeixem… Tota una proposta de treball a fer per seguir les empremptes del nostre conegut i desconegut, alhora, Sören Kierkegaard.