Xina 1997

https://fotografia.josepmasalles.cat/la-terra/asia/xina-1997/

La Gran Muralla

Beijing

Òpera xinesa a Beijing

Tornada per Paris