Xina 1997

La Gran Muralla

Beijing

Òpera xinesa a Beijing

Tornada per Paris