Quant a Josep Masalles Román

Unitat de formació del professorat de secundària de l' ICE - UAB

Blogs personals – Josep Masalles

Blogs d’Astronomia i Astrofotografia

https://astronomia.josepmasalles.cat/

Blog de fotografia

https://fotografia.josepmasalles.cat

https://fotos.josepmasalles.cat

Blogs d’Eclipsis

Eclipsis de Sol
https://astronomia.josepmasalles.cat/eclipsis-de-sol

Alguns blogs específics d’eclipsis de Sol

       (han deixat de funcionar en aquestes adreces)

https://blogs.uab.cat/eclipsilibia2006/
https://blogs.uab.cat/eclipsimongolia2008
https://blogs.uab.cat/eclipsixina2009
https://blogs.uab.cat/eclipsimyanmar2010
https://blogs.uab.cat/eclipsipasqua2010/
https://blogs.uab.cat/eclipsivilanova2011/
https://blogs.uab.cat/eclipsiestatsunits2012/
https://blogs.uab.cat/eclipsiaustralia2012/
https://blogs.uab.cat/eclipsikenya2013
https://blogs.uab.cat/eclipsiferoe2015/
https://blogs.uab.cat/eclipsiindonesia2016
https://blogs.uab.cat/eclipsimadagascar2016
https://blogs.uab.cat/eclipsiargentina2017
https://blogs.uab.cat/eclipsiusa2017

Eclipsis de Lluna
https://astronomia.josepmasalles.cat/eclipsis-de-lluna

Alguns blogs específics d’Eclipsis de Lluna
https://blogs.uab.cat/eclipsidelluna2015/

Blogs d’Aurores boreals
https://blogs.uab.cat/auroresgroenlandia2011/
https://blogs.uab.cat/auroresfinlandia2013
https://blogs.uab.cat/auroresalaska2014
https://blogs.uab.cat/auroresescandinavia2015

https://blogs.uab.cat/josepmasalles/islandia-2018/

Astronomia 2015
https://blogs.uab.cat/jmr2015astronomia/

Sota el cel de Namíbia
https://blogs.uab.cat/sotaelceldenamibia2015/

Rellotges de Sol
https://blogs.uab.cat/rellotgesdesol

Navegant
https://navegantambleclipsi.blogspot.com

Fotos d’ocells
https://blogs.uab.cat/fotosocells/

Vilanova i la Geltrú
https://blogs.uab.cat/imatgesvng/

La Palma
https://blogs.uab.cat/lapalma2016/

Marroc 2017
https://blogs.uab.cat/jmrmarroc2017/

Altres pàgines web

https://www.xtec.cat/~jmasalle

Han deixat de funcionar

https://www.eclipsis.cat
https://www.ictisp.com/~jmasalle
https://www.telefonica.net/web/masalles
https://josepmasalles.googlepages.com

Blogs d’equips de l’ICE de la UAB, LLicències, Jornades ICE…

https://blogs.uab.cat/icexarxaies
https://blogs.uab.cat/icecienciesexperimentals
https://blogs.uab.cat/icefisicaiquimica
https://blogs.uab.cat/icetecnologies
https://blogs.uab.cat/icematematiques
https://blogs.uab.cat/icemusica
https://blogs.uab.cat/iceastronomia
https://blogs.uab.cat/iceobservatorisescolars
https://blogs.uab.cat/icecoordinacio
https://blogs.uab.cat/espurna
https://blogs.uab.cat/iceorgicoordies/
https://blogs.uab.cat/jornadesiceuab
https://blogs.uab.cat/icejornada20110226
https://blogs.uab.cat/icellicenciesjmr/
https://blogs.uab.cat/jmrjornadesicongressos20112012/

En construcció
https://blogs.uab.cat/pepmasalles
https://blogs.uab.cat/iceambitticc
https://blogs.uab.cat/tsilkiovski
https://blogs.uab.cat/jmrnews/
https://blogs.uab.cat/icecompetenciesdigitals/
https://blogs.uab.cat/icecompetenciessecundaria