Blogs personals – Josep Masalles

Blogs d’Astronomia i Astrofotografia

https://astronomia.josepmasalles.cat/

Blog de fotografia

https://fotos.josepmasalles.cat

Blogs d’Eclipsis

Eclipsis de Sol
https://astronomia.josepmasalles.cat/eclipsis-de-sol

Alguns blogs específics d’eclipsis de Sol

https://blogs.uab.cat/eclipsilibia2006/
https://blogs.uab.cat/eclipsimongolia2008
https://blogs.uab.cat/eclipsixina2009
https://blogs.uab.cat/eclipsimyanmar2010
https://blogs.uab.cat/eclipsipasqua2010/
https://blogs.uab.cat/eclipsivilanova2011/
https://blogs.uab.cat/eclipsiestatsunits2012/
https://blogs.uab.cat/eclipsiaustralia2012/
https://blogs.uab.cat/eclipsikenya2013
https://blogs.uab.cat/eclipsiferoe2015/
https://blogs.uab.cat/eclipsiindonesia2016
https://blogs.uab.cat/eclipsimadagascar2016
https://blogs.uab.cat/eclipsiargentina2017
https://blogs.uab.cat/eclipsiusa2017

Eclipsis de Lluna
https://astronomia.josepmasalles.cat/eclipsis-de-lluna

Alguns blogs específics d’Eclipsis de Lluna
https://blogs.uab.cat/eclipsidelluna2015/

Blogs d’Aurores boreals
https://blogs.uab.cat/auroresgroenlandia2011/
https://blogs.uab.cat/auroresfinlandia2013
https://blogs.uab.cat/auroresalaska2014
https://blogs.uab.cat/auroresescandinavia2015

https://blogs.uab.cat/josepmasalles/islandia-2018/

Astronomia 2015
https://blogs.uab.cat/jmr2015astronomia/

Sota el cel de Namíbia
https://blogs.uab.cat/sotaelceldenamibia2015/

Rellotges de Sol
https://blogs.uab.cat/rellotgesdesol

Navegant
https://navegantambleclipsi.blogspot.com

Fotos d’ocells
https://blogs.uab.cat/fotosocells/

Vilanova i la Geltrú
https://blogs.uab.cat/imatgesvng/

La Palma
https://blogs.uab.cat/lapalma2016/

Marroc 2017
https://blogs.uab.cat/jmrmarroc2017/

Altres pàgines web

https://www.xtec.cat/~jmasalle

Han deixat de funcionar

https://www.eclipsis.cat
https://www.ictisp.com/~jmasalle
https://www.telefonica.net/web/masalles
https://josepmasalles.googlepages.com

Blogs d’equips de l’ICE de la UAB, LLicències, Jornades ICE…

https://blogs.uab.cat/icexarxaies
https://blogs.uab.cat/icecienciesexperimentals
https://blogs.uab.cat/icefisicaiquimica
https://blogs.uab.cat/icetecnologies
https://blogs.uab.cat/icematematiques
https://blogs.uab.cat/icemusica
https://blogs.uab.cat/iceastronomia
https://blogs.uab.cat/iceobservatorisescolars
https://blogs.uab.cat/icecoordinacio
https://blogs.uab.cat/espurna
https://blogs.uab.cat/iceorgicoordies/
https://blogs.uab.cat/jornadesiceuab
https://blogs.uab.cat/icejornada20110226
https://blogs.uab.cat/icellicenciesjmr/
https://blogs.uab.cat/jmrjornadesicongressos20112012/

En construcció
https://blogs.uab.cat/pepmasalles
https://blogs.uab.cat/iceambitticc
https://blogs.uab.cat/tsilkiovski
https://blogs.uab.cat/jmrnews/
https://blogs.uab.cat/icecompetenciesdigitals/
https://blogs.uab.cat/icecompetenciessecundaria

 

 

 

Revivint l’eclipsi total de Sol del 2020.12.14

Presentació, xerrada i debat en relació a l’Eclipsi Total de Sol del 14 de desembre de 2020 organitzada pel Grup Osiris (Río Negro – Argentina)

Transmissió per YouTube el 12 de març de 2021 – A les 23h30m

https://www.youtube.com/watch?v=Wq0HS-Wlv3M

Gravació:

 

Articles DDT (Des del tren) a Eix Diari

L’estudi científic de l’Univers. Un llarg camí

https://www.eixdiari.cat/opinio/doc/28431/lestudi-cientific-de-lunivers-un-llarg-cami.html

Un futur fosc

https://www.eixdiari.cat/opinio/doc/28898/un-futur-fosc.html

Perdem el tren

https://www.eixdiari.cat/opinio/doc/29354/perdem-el-tren.html

Armes silencioses

https://www.eixdiari.cat/opinio/doc/30653/armes-silencioses.html

Plataformes virtuals de l’ICE gestionades per Josep Masalles

https://equipsice.uab.cat
https://aulaice.uab.cat
https://projectesice.uab.cat
https://recercaice.uab.cat (ús intern restringit)

Projecte Espurna

https://espurnaice.uab.cat
https://www.espurna.cat