Docència

Docència impartida a cursos de Grau, llicenciatura o diplomatura:

Grau Assignatura Cursos
Sociologia

(Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la UAB)

“Sociologia Ambiental” Des del curs 2013-2014 fins a l’actualitat.
Relacions Laborals

(Facultat de Dret de la UAB)

“Seguretat i Salut Laboral” Des del curs 1996-1997 fins el curs 2018-2019 .
“Sociologia de les Relacions Laborals” Des del curs 1999-2000 fins el curs 2002-2003 + el curs 2006-2007.
“Relacions Laborals a Europa” Des del curs 2009-2010 fins el curs 2011-2012.
Biotecnologia

(Facultat de Biociències de la UAB)

“Biotecnologia i Societat”

 

Des del curs 2003-2004 fins a l’actualitat.
Ciències Ambientals

(Facultat de Ciències de la UAB)

“Sociologia Ambiental” Curs 1998-1999 + curs 2004-2005.
“Medi Ambient i Societat” Des del curs 2010-2011 fins a l’actualitat.
Periodisme

(Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB)

“Estructura Social i Política” Curs 2010-2011.
Treball Social

(Escola Universitària ‘Creu Roja’, adscrita a la UdL)

“Metodologia de les ciències socials” Des del curs 1996-1997 fins el curs 1998-1999.
“Tècniques qualitatives d’investigació social” Des del curs 1996-1997 fins el curs 1998-1999.
“Estadística i tècniques quantitatives d’investigació social” Des del curs 1996-1997 fins el curs 1998-1999.
“Estructura social de les societats contemporànies” Des del curs 1996-1997 fins el curs 1998-1999.

 

Docència impartida al tercer cicle (Doctorat, Màsters i Postgraus):

Postgrau / Màster / Doctorat Curs o mòdul Anys
Màster Universitari de Polítiques Socials, Treball i Benestar

(Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, UAB)

“Polítiques d’igualtat entre homes i dones a Europa: Treball, Salut i Vida Quotidiana” Des del curs 2012-2013 fins el curs 2019-2020.
Màster Universitari en Zoonosis i Una Sola Salut

(Facultat de Veterinària, UAB)

“Metodologia per a la recollida de dades en estudis sociològics” Des del curs 2016-2017 fins el curs 2019-2020.
Postgrau de Dinamització Local Agroecològica

(Facultat de Ciències, UAB)

“Metodologies d’investigació orientades a l’acció” Des del curs 2014-2015 fins el curs 2019-2020.
Máster Universitari de Participació i Polítiques Locals

(Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, UAB)

“Polítiques de territori i de sostenibilitat ecològica” Des del curs 2007-2008 fins el curs 2012-2013.
Màster Europeu de Treball i Polítiques Socials

(Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, UAB)

Mòdul de polítiques d’ocupació a la UE: “Polítiques europees de salut laboral” Des del curs 2006-2007 fins el curs 2011-2012.
Doctorat en Sociologia

(Dept. Sociologia, UAB)

“Riscos ambientals i laborals: respostes socials i aproximacions teòriques” Curs 2004-2005
“Ciència i política en la gestió de riscos ambientals i laborals” Curs 2003-2004
“Relacions entre medi ambient i societat des de la perspectiva del risc” Curs 2002-2003
“Dimensions socials dels riscos ambientals” Curs 2001-2002