Textos expositius i/o descriptius (àrea 1)

Aquest itinerari se centra en l’elaboració de textos expositius i/o descriptius, propis de la tasca de l’àrea 1 de la prova de nivell superior (C2) de llengua catalana de la CIFALC.
Objectiu
L’examinand ha de poder redactar textos propis de caràcter divers, expositius i/o descriptius, a partir de diferents estímuls. Cal analitzar les dades dels estímuls, valorar-les, descriure-les, especular, etc. A partir d’aquests estímuls, l’examinand ha d’escriure textos adequats al registre, al gènere, a la finalitat i al destinatari determinats en els enunciats de les tasques. A més, ha de demostrar que té els recursos lèxics adequats al nivell (riquesa i precisió lèxica) i fer un ús adequat de tots els elements de cohesió (puntuació, connectors, marcadors textuals i construccions sintàctiques) que es requereixen per tal que el text es pugui comprendre després d’una lectura ràpida. El text, en general, ha de tenir un grau elevat de correcció des del punt de vista ortogràfic, morfosintàctic i lèxic.

* * *

Ressenya (pràctica)

A la vostra universitat se celebren cada any una sèrie d’actes culturals, entre els quals enguany destaca la representació de l’obra teatral Fum, de Josep M. Miró, que tindrà lloc el 9 de maig a les 20.30 h a la sala d’actes de la universitat. Com a redactor de la revista Campus Actiu, heu anat a veure’n una representació al Teatre Nacional de Catalunya per tal de fer una crítica de l’espectacle.

En aquesta crítica, cal que:

— Exposeu les característiques de l’espectacle.
— En valoreu la representació.

— Argumenteu l’interès de l’obra per a la comunitat universitària.

Per tal de completar aquesta ressenya us oferim la informació que apareixia en el programa de mà de l’espectacle i alguns comentaris d’alguns espectadors.

Nota: Elabora el teu text sense copiar literalment la informació que s’aporta. No es tindrà en compte si el contingut és verídic a l’hora d’avaluar el text.

 


Abans de començar
:

La ressenya és un tipus de text que té com a objectiu donar a conèixer i valorar una obra o esdeveniment cultural o acadèmic (exposició, obra de teatre, pel·lícula, conferència, llibre, article, etc.). La finalitat d’una ressenya és doble: informar (descriure les característiques de l’obra o de l’esdeveniment) i opinar (valorar-ne l’interès i els elements rellevants).

  • Revisa l’estructura daquest tipus de text.
  • Mira’t algun dels exemples de ressenya que hi ha a continuació. Fixa’t en l’estructura i el contingut. Exemples: ressenya d’una obra de teatre (El petit príncep), ressenya d’una novel·la (Salvar el soldat Marco).
  • Fes la planificació del text,  tenint en compte les tres subtasques explícites que es reclamen en l’enunciat.

Tasca
Un cop fets els passos anteriors que t’han ajudat a situar-te, redacta la ressenya (400-450 paraules) proposada, amb els connectors adequats.

Revisió
Finalment, fes la revisió de la teva ressenya a partir d’aquesta graella d’autoavaluació.

Envia la teva ressenya al teu tutor o a la teva tutora.

 

* * *

Informe proposta (pràctica)

El Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona planteja millorar la participació a la UAB de tota la comunitat universitària. Com a membre de la Unitat de Dinamització de la UAB us han encarregat la redacció d’un informe proposta sobre la situació actual del nivell de participació dels joves en general que serveixi com a punt de partida per a la promoció que es vol dur a terme.

En aquest informe proposta, cal que:

— Presenteu la situació actual general de la participació entre joves.

— Valoreu les iniciatives de promoció que s’han fet fins ara.

— Feu propostes per augmentar les pràctiques de participació a la universitat.

Per elaborar aquest informe disposeu de dades extretes de diverses fonts d’informació.

Nota: Elaboreu el text sense copiar literalment la informació que s’aporta. No es tindrà en compte si el contingut és verídic a l’hora d’avaluar el text.

Abans de començar:

L’ informe proposta és un tipus de text que té com a objectius descriure i analitzar, de manera més o menys exhaustiva, unes dades o informacions en un àmbit concret i proposar-hi línies d’actuació. Els informes proposta sempre es produeixen a l’entorn d’una organització o ens i són redactats per emissors en funció del càrrec que ocupen.

  • Repassa els trets generals que tot bon informe proposta ha de tenir.
  • Revisa l’estructura general de l’informe proposta.
  • Consulta aquest model d’informe proposta.
  • Fes la planificació de l’informe proposta, tenint en compte les tres subtasques explícites que es reclamen en l’enunciat.

Tasca
Un cop fets els passos anteriors que t’han ajudat a situar-te, redacta l’informe proposta (400-450 paraules) proposat, amb els connectors adequats.

Revisió
Finalment, fes la revisió del teu informe proposta a partir d’aquesta graella d’autoavaluació.

Envia el teu informe proposta al teu tutor o a la teva tutora.

* * *

Correu electrònic formal (pràctica)

Sou un lector habitual de la revista universitària Alumni, i especialment de la secció que ressenya les exposicions que es duen a terme arreu del país i que poden tenir interès per a la comunitat universitària. Fa poc vau assistir a l’exposició itinerant “Concòrdia i patrimoni: tresors de la farmàcia catalana”, que va tenir lloc a la vostra localitat. Com que aquesta exposició arribarà properament a la vostra universitat, decidiu enviar un correu electrònic formal al director de la revista per tal de proposar-li que se’n faci la ressenya.

En aquest text (d’entre 400 i 450 paraules) cal que:

— Exposeu les característiques de l’exposició.

— Valoreu la repercussió que ha tingut.

— Argumenteu l’interès de l’exposició per a la comunitat universitària.

Per tal de poder elaborar el correu electrònic formal, us oferim la informació que apareix en el programa de mà de l’exposició i els comentaris d’alguns visitants.

 

Nota: Elaboreu el text sense copiar literalment la informació que s’aporta. No es tindrà en compte si el contingut és verídic a l’hora d’avaluar el text.

 

Abans de començar:

El correu electrònic és l’eina a través de la qual es poden redactar, enviar i rebre missatges en una xarxa informàtica. Els correus electrònics formals sempre es destinen a persones individuals o ens col·lectius.

  • Repassa els trets generals que tot bon correu electrònic formal ha de complir.
  • Revisa’n l’estructura general.
  • Fes-ne la planificació, tenint en compte les tres subtasques explícites que es reclamen en l’enunciat.

Tasca
Un cop fets els passos anteriors que t’han ajudat a situar-te, redacta el correu electrònic formal proposat (400-450 paraules), amb els connectors adequats.

Revisió
Finalment, fes-ne la revisió a partir del Decàleg que trobaràs al final d’aquesta relació de qüestions diverses relacionades amb el correu electrònic formal.

Envia el teu correu electrònic formal al teu tutor o a la teva tutora.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.