La meva tesi doctoral (Dra. Laura Rubió)

La investigació és un camí tortuós on cal aprendre a gestionar els obstacles i les frustracions, així com saber celebrar cada petit èxit obtingut que t’anima a seguir avançant.

La meva tesi doctoral ha consistit en investigar els CRTCs, unes proteïnes que faciliten l’activació del factor de transcripció CREB en neurones i astròcits. CREB és una proteïna que s’encarrega de regular l’expressió gènica, i té un paper crucial al cervell, perquè participa en diverses funcions com, per exemple, promoure la supervivència neuronal o potenciar l’aprenentatge.

Tot i que s’han descrit diferents isoformes de CRTCs (CRTC1, CRTC2 i CRTC3), només la funció de CRTC1 ha estat àmpliament investigada en cervell, concretament en neurones, on participa en funcions importants com facilitar processos de memòria. Pel que fa CRTC2 i CRTC3, aquests es troben en menor quantitat en cervell i la seva funció encara no ha estat descrita. Així doncs, la meva feina s’ha centrat en investigar CRTC2, comparar-lo amb CRTC1.

Com que no hi havia gaire informació sobre CRTC2 en cervell, els primers passos de l’estudi es van centrar en la seva caracterització: determinar on s’expressa i com es regula la seva activitat. Els resultats mostraven que CRTC2 és abundant en astròcits, però s’expressa poc en neurones (al contrari que CRTC1, que es troba en nivells elevats a neurones). També vam poder concloure que la regulació de CRTC1 i CRTC2 és diferent, suggerint que es poden activar de manera independent per dur a terme funcions específiques.

Pel que fa la funció de CRTC2 en la transcripció de CREB, sembla que en neurones no tindria un paper rellevant, ja que no vam aconseguir detectar la seva activitat. En canvi, en astròcits, CRTC2 sí que participa en la transcripció gènica i, de fet, pensem que la seva funció podria estar relacionada amb el metabolisme de la glucosa, que és un procés essencial per mantenir l’activitat i la funció neuronal. Així doncs, hem obert la porta a seguir investigant la funció de CRTC2 en astròcits, on podria tenir una funció clau.

Sens dubte, aquests anys de tesi han suposat tot un repte, tant a nivell personal com professional. La investigació és un camí tortuós on cal aprendre a gestionar els obstacles i les frustracions, així com saber celebrar cada petit èxit obtingut que t’anima a seguir avançant. D’aquesta etapa me n’emporto un munt d’aprenentatges, experiències i tota la gent que m’ha acompanyat i ajudat en aquest camí.

Laura Rubió

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.