Entrevista a la Dra Núria Daviu

“El dia a dia sempre és diferent”

ndaviu

Núria Daviu Abant, 30 anys- Personal Docent i Investigador Post-doctoral.
Neurobiologia de l’estrès i de l’addicció, Institut de Neurociències

1.- Quina recerca concreta estàs desenvolupant actualment?

Actualment estem estudiant la transmissió intergeneracional dels efectes de l’estrès i de les drogues, a través de canvis epigenètics, en models en rata.

2.- Com és el teu dia a dia dins del laboratori?

El dia a dia en un laboratori, sobretot si treballes amb animals, pot arribar a ser molt variat. La planificació i la distribució de les hores de feina depèn molt de si en aquell moment tens un experiment en marxa. Quasi tota la feina experimental es fa al matí i a la tarda intentes organitzar-te el dia següent. Un cop acabada la feina experimental el dia a dia sempre és molt diferent. Cal analitzar totes les mostres i dades obtingudes durant l’experiment i llegir molt per estar al corrent de tot el que es publica sobre el teu tema d’interès.

3.- Quines aplicacions terapèutiques penses que pot arribar a tenir la teva recerca?

Bé, tot i que nosaltres treballem amb recerca bàsica crec que la nostra feina és necessària per poder avançar en el  coneixement del comportament i la psicopatologia humana. El fet d’identificar factors de risc relacionats amb la transmissió genètica en una patologia com és l’addició pot aportar informació molt útil per desenvolupar estratègies preventives o dianes terapèutiques a llarg termini.

4.- Com encoratjaries a futurs científics per formar part de la recerca en neurociències?

Jo encoratjaria a tothom que li agradés la neurociència a  que s’involucrés en un projecte científic durant els últims anys de Grau. Des de la meva experiència és una feina que t’agrada des del primer moment en que comences. Tens la oportunitat de treballar en un ambient on estàs constantment aprenent. És una feina que no arriba mai a ser monòtona ja que sempre has d’estar en constant canvi. En definitiva, el que en realitat em va decidir a triar aquesta feina va ser l’oportunitat de conèixer un mica com funciona el cervell  i la conducta humana.