Impuls Educació, l’espai d’estudi i diàleg en temes educatius vinculat a la Institució Familiar d’Educació acaba de publicar les conclusions d’un estudi sobre Pensament Crític i Creativitat, realitzat seguint el mètode Delphi sota la direcció d’Ana Moreno.

Aquest treball ha partit de les opinions de 24 persones expertes, acadèmics, investigadors i assessors d’innovació educativa, per arribar a unes conclusions que puguin ser d’utilitat al món educatiu. De la nostra universitat hi han participat el doctor Carles Monereo i la doctora Begonya Oliveras que forma part de l’equip docent de l’ICE UAB.

El pensament crític i la creativitat. Dos aprenentatges clau per a la societat del coneixement en l’era de la innovació” pretén fer aportacions, no només sobre la importància del desenvolupament del pensament crític i la creativitat dins el sistema educatiu, sinó també sobre com és possible ajudar als nostres alumnes a progressar en ambdues qüestions.

Compartim amb tots vosaltres una infografia molt interessant que recull les conclusions més rellevants d’un estudi que partia de preguntes tan rellevants com aquestes:

Per què cal educar en el pensament crític i la creativitat? Què entenem per pensament crític? Com es relaciona amb el pensament creatiu? Com podem integrar eficaçment el pensament crític al currículum escolar? Què pensen els millors experts d’arreu del món?