Presentem avui el Decàleg per a les Sessions d’Educació Física que ha elaborat el Grup de formadors en metodologies globalitzadores, estratègies cooperatives i avaluació formativa en l’Educació Física d’aquest ICE.

Es tracta d’un  equip de professionals amb una llarga trajectòria que treballa en la línia de recerca-acció amb l’objectiu de consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial. El seu àmbit d’estudi i recerca s’està centrant principalment en impulsar la incorporació de l’aprenentatge cooperatiu i l’avaluació formativa dins les classes d’Educació Física.

Fruit del treball d’aquests darrers cursos i conscients dels reptes que l’actual situació de pandèmia ha generat en els equips docents ens ofereixen aquest Decàleg que pot servir de guia i orientació per a tot aquell professorat que es proposa introduir  activitats d’aprenentatge dins l’àmbit de l’Educació Física des d’un enfocament  clarament competencial i interdisciplinari. A través d’aquest  document interactiu l’equip ha volgut  plasmar aquells aspectes bàsics i essencials que  caldria tenir presents per poder realitzar aquesta especialitat amb un mínim nivell de qualitat.

Aquest decàleg, doncs, està destinat als especialistes en l’àmbit de l’Educació física que volen reflexionar i enriquir les pròpies pràctiques però també al professorat novell que s’inicia a la professió o a docents que tot i no tenir una formació específica en la matèria si que estan interessats en incorporar l’activitat física a les seves aules.

Podeu accedir-hi a través d’aquest enllaç