L’equip 0-6  estrena blog i ho fa proposant-nos algunes reflexions entorn al que s’ha esdevingut a les escoles, llars d’infants i d’altres serveis d’atenció a la Petita Infància i les famílies durant aquests darrers mesos.

Ha estat aquest un període intens en el qual ha calgut donar resposta als reptes  d’ aquesta etapa educativa  en circumstàncies ben complexes. Ha estat alhora un trimestre  ric en reflexions, experiències i coneixements compartits. I és que aquest equip tan veterà a l’ICE continua debatent i aprenent en relació a tot allò que, ara més que mai, cal tenir ben present per a potenciar el desenvolupament afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants.

El treball en xarxa amb les famílies i d’altres agents educatius; la necessitat de construir vincles sòlids dins la comunitat educativa; la concepció del joc com a una activitat fonamental en aquesta etapa; la necessitat de generar entorns de confiança on els infants se sentin acollits i respectats; la cerca d’entorns educatius  on s’estimulin i potenciïn les capacitats dels infants…

I tants d’altres aspectes cabdals que cal integrar en una proposta educativa de qualitat en aquesta etapa 0-6.

Celebrem l’arribada d’aquest nou espai comunicatiu, conscients de com, ara més que mai,  ens calen espais de reflexió i creixement professional que orientin la nostra tasca  amb el rigor i el compromís que la situació actual requereix.

Podeu accedir-hi a través d’aquest enllaç

https://blogs.uab.cat/equipice-infantil-0-6/