L’equip Avaluació competencial de l’ICE, coordinat per Maribel Tarrés i Amada Motrel, fa dos cursos que tracta sobre l’avaluació en els centres de secundària. En aquest procés de treball es van plantejar de tenir una conversa amb especialistes del Departament d’Educació. Atesa l’actualitat del tema i la bona predisposició del Departament, es va ampliar la conversa a altres docents membres d’equips i xarxes de l’ICE. 

La sessió es va dur a terme el 13 de febrer de 2020 i es va articular a través de diferents blocs temàtics que van sorgir de les preguntes i inquietuds formulades prèviament pels diferents centres i docents assistents.

En el document de resum de la trobada que obrim a tota la comunitat educativa, trobareu preguntes i respostes com aquesta: 

Com podem concretar les gradacions d’una competència si cadascuna es treballa sempre tots els cursos? 

Les competències s’assoleixen al final d’etapa, no es poden subdividir com a tals. L’objectiu final, per tant, és a 4t. 

La seqüenciació per cursos no s’ha de fer esmicolant les competències sinó partint dels continguts que s’hi treballen i formulant els objectius d’aprenentatge (cada àmbit o departament), perquè els continguts clau són els que emanen de les competències. 

Les competències ens donen el “mètode”, la metodologia, de manera que els Departaments han de vetllar perquè els objectius d’aprenentatge serveixin realment per aprendre competencialment i assolir les competències.

Us deixem, doncs, tot el contingut de la sessió. Es tracta d’un document extens però creiem que val la pena compartir-vos-el complet perquè pugueu triar-ne el que us interessi més. 

Us pot ajudar saber que està estructurat en aquests blocs: 

  • Gradació per nivells de les competències
  • Butlletins i comentaris qualitatius
  • Repeticions i alumnes PI
  • Competències transversals
  • L’Esfera