L’equip Aprendre a llegir i a escriure de l’ICE ha reflexionat i tractat sobre alguns efectes de la situació de pandèmia en les situacions en què els infants aprenen a llegir i a escriure.

En el text  I les mascaretes transparents, quan?, parteixen d’un article recent de David Bueno sobre les reaccions del cervell quan s’aprenen paraules noves en situacions en què hi ha entrebancs com ara la presència de mascaretes i el relacionen amb alguns principis bàsics de l’aprenentatge de la llengua en les primeres edats.  Alhora, s’afegeixen a una reivindicació d’un infant sord que reclama mascaretes transparents per poder-se comunicar amb mestres i companys.

A Parlar amb els ulls presenten una situació de dues germanes que “juguen” a endevinar emocions a través dels ulls i hi tracten sobre les compensacions que fa el cervell per superar limitacions en la comunicació.

L’equip, coordinat per Rosa Gil i Montserrat Fons i format per deu mestres de primària, publiquen una entrada setmanal al seu blog en la qual presenten situacions d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura a l’aula i hi reflexionen. Us hi podeu subscriure i rebreu cada dilluns un regalet per a la vostra pràctica docent.