De nou l’equip Cuidem-nos de l’ICE UAB comparteix amb tots nosaltres les seves reflexions. En aquesta ocasió sobre el necessari acompanyament emocional.

Sabem que l’acompanyament emocional és sempre necessari, però en aquest curs ho és més que mai, perquè hem viscut, vivim i viurem situacions que desencadenen moltes alteracions emocionals.

Sabem que les situacions experimentades ens han afectat a tothom, grans i petits, i que el que ha passat no ens ha deixat indiferents. Encara que hi hagi persones que facin veure que no passa res, molts infants i joves no han pogut sortir al carrer, no han pogut veure avis, cosins…, ni tampoc han pogut estar amb les amistats. Han hagut de compartir totes les hores amb els de casa i potser han viscut en un ambient que no ha estat gaire tranquil. Així mateix, pot ser que també hagin patit pèrdues de persones estimades.

Sabem que perquè el professorat puguem fer una acollida saludable als infants i als adolescents ens cal poder-nos-hi vincular amb una actitud de respecte i de proximitat. És important que notin el nostre afecte, que sàpiguen que ens preocupem pel que els passa i per com se senten. Ens convé trobar els espais i els moments que ens ajudin a afavorir l’expressió i la compartició d’allò que ens ha passat, per poder acompanyar el nostre alumnat des del punt de vista emocional, sense jutjar-ne l’actitud ni la realitat.

Volem aprofitar el compartiment d’emocions i de vivències que han tingut i que tenen per valorar la manera com se senten cuidant-se i també cui- dant els altres. Volem considerar les pèrdues i els guanys, què han pogut fer que no feien abans, què han après, com han canviat els seus rols i les seves responsabilitats, tant les domèstiques com les personals…

Volem que l’acompanyament emocional gaudeixi d’un espai i d’un temps al centre, d’unes activi- tats programades amb flexibilitat, a fi de donar resposta a les necessitats individuals i grupals. Volem també que això no es pugui trobar només durant els primers dies, sinó que tingui continuïtat al llarg del curs.

Volem que tant el professorat com l’alumnat tinguin l’oportunitat de gaudir del suport d’un grup d’iguals on es pugui trobar aquest acompanyament que faciliti la compartició de les seves emocions, els seus neguits i les seves pors, per poder donar-nos el suport, la comprensió i els recursos que ens ajudin a gestionar les emocions. A la vegada, en les tutories individuals és imprescindible tenir present aquesta dimensió d’acompanyament emocional.

Podem manifestar l’actitud d’utilitzar, crear i com- partir recursos que ens ajudin a realitzar aquest acompanyament. Hi ha diferents entitats que han elaborat materials que podem trobar a les xarxes.

Podem acompanyar emocionalment les famílies per donar resposta als seus neguits i a les seves necessitats i perquè, alhora, puguin tenir un paper participatiu i col·laborador en l’acompanyament dels seus fills i filles, buscant entre tothom recursos i in- tervencions que ens ajudin a viure el millor possible.

Podem fer un acompanyament emocional que generi una actitud proactiva cap a l’aprenentatge, que reforci l’autoconcepte i l’autoestima, que ens ajudi a sentir-nos acompanyats i que ens generi benestar. Cuidem-nos.

El grup impulsor de l’equip Cuidem-nos neix l’any 2000 a l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICE UAB) constituint un grup de treball format per professionals que, des de diferents àmbits, etapes i perspectives, estan en contacte amb l’educació i comparteixen un somni: aportar alguna cosa per millorar el benestar emocional de les persones. Una de les seves contribucions són els articles que acostumen a publicar a la revista Guix de l’editorial Graó, normalment relatius al benestar emocional dins el món de l’educació, com aquest que reproduïm que correspon al mes d’octubre.