L’autora ens dona arguments i fonaments sobre la rellevància del vocabulari a les aules de primària

Ana Teberosky posa el focus en un contingut lingüístic que potser ha quedat una mica relegat de les programacions darrerament. En destaca la seva funció comunicativa i la centralitat que té com a “motor que fa avançar i organitza el text”.

En aquests moments en què la comprensió dels textos ha tornat a emergir com un objectiu que cal prioritzar d’una manera ineludible, l’aportació i la perspectiva de Teberosky ens orienta per no deixar de banda un element clau per desenvolupar aquesta competència.

En la primera part del text trobareu una fonamentació teòrica on s’hi justifica la importància de l’aprenentatge del vocabulari i en la segona part s’hi proposen exemples d’activitats per al primer cicle de primària que mostren el que s’ha exposat prèviament.

És un text per degustar amb calma durant l’estiu, no us el perdeu!