La situació de confinament ha posat en evidència com n’és de necessari que famílies i docents poguem treballar des de la proximitat i la corresponsabilitat per tal d’acompanyar els processos d’aprenentatge dels Infants i els joves.
Les famílies i els centres educatius han hagut d’intervenir conjuntament en una situació incerta i desconeguda per tothom i això ha provocat certament reptes i oportunitats però també, inevitablement, algunes tensions i desincronies.
És ben sabut que les famílies són un element clau per a l’èxit escolar ja que constitueixen el primer context de socialització i aprenentatge dels infants i joves. Per això és tan necessari trobar escenaris de participació i fins i tot de coconstrucció per aprofitar al màxim el potencial dels uns i dels altres en benefici del desenvolupament dels infants.
Ara que iniciem aquest parèntesi que suposa el període estival, podria ser un bon moment per, tal i com ens proposa Sílvia Blanch, reflexionar i repensar el paper de les famílies a cada escola i com es poden oferir contextos de comunicació i participació que connectin i involucrin a totes les famílies i posin en valor els fons de coneixement que posseeixen.
Sílvia Blanch Gelabert és Dra en Psicologia de l’Educació i llicenciada en Psicologia Clínica. Té una àmplia trajectòria en la formació inicial i permanent dels docents. Ha estat la coordinadora del Grau d’Educació Infantil de la UAB. La seva trajectòria professional l’ha orientada principalment a acompanyar mestres, famílies i professionals i a aportar evidències científiques en l’àmbit de la petita infància, les famílies i l’Aprenentatge Servei coliderant equips de recerca.
Forma part de l’equip d’Educació Infantil 0-6 de l’ICE i coordina i assessora en els Plans Educatius de la Petita Infància també d’aquest ICE. Des del BES, acompanya famílies i supervisa equips. @silblagel https://silviablanch.weebly.com/