L’equip ICE UAB Món digital i educació (@Mondigitaliedu) reflexiona sobre la relació entre docents i tecnologies digitals:

Més enllà de les tecnologies digitals, la introducció de noves maneres de fer sovint ve acompanyada de recels i pors. Qualsevol cosa nova implica un esforç per superar les dificultats que comporta el desconeixement del seu potencial i poder treure’n tot el profit. En l’actual situació de confinament social, ens cal aprofitar les oportunitats que l’ús de les tecnologies digitals suposen, tant per facilitar els aprenentatges del nostre alumnat com per donar resposta a les necessitats de comunicació en un moment que aquestes no poden ser presencials.

Nosaltres, els docents, moltes vegades ens limitem a aplicar aquelles metodologies que ens funcionen i, que creiem, que fan que el grup-classe treballi i assoleixi els coneixements i les competències necessàries per ser ciutadans del segle XXI. A vegades tenim por que ens superi allò que fem, de dubtar i de perdre el control i, fins fa poc, alguns encara sentien cert recel en incorporar la tecnologia digital en el treball a l’aula perquè no havien trobat el valor afegit de les TIC. L’actual situació de confinament social ens hi ha abocat a tots, els que ja en fèiem un ús habitual a l’aula i els que n’eren més reticents, i ha accelerat el seu ús didàctic.

Anem evolucionant, canviant, i adaptant-nos a les noves necessitats perquè el món canvia. Després del confinament ja res serà igual. L’ús que estem fent de la tecnologia digital amb l’escola confinada segurament ens farà reflexionar i canviar les futures pràctiques docents. La situació actual ens ha obert una nova mirada envers l’ús de les tecnologies digitals i als centres ens calen docents amb actituds proactives que facin avançar tot el col.lectiu docent en l’ús didàctic de les TIC.

Quedar-nos a la nostra zona de confort pot ser una comoditat en un principi però pot esdevenir el nostre enquistament i retrocés didàctic. L’equip Món digital i educació encoratgem a tots els docents a expressar els seus neguits envers l’ús de les tecnologies digitals, a demanar ajuda a l’entorn més proper, i a fer xarxa dins de la comunitat educativa per compartir experiències que els donaran més seguretat. Per altra banda, també encoratgem als docents que tenen més coneixement i experiència en l’ús didàctic de les TIC a acompanyar als que s’hi van introduïnt ajudant-los en aspectes tècnics i metodològics, i donant a conèixer pràctiques d’aula i de centre.