L’equip ICE UAB-Grup Vilatzara reflexiona sobre la manera com treballar les matemàtiques de manera competencial. I encara més, en temps de confinament.

Hi ha companyes i companys que, quan han d’encarregar feines per a l’alumnat confinat, pensen que s’han de canviar els objectius, i aquesta decisió passa per l’abandonament d’aconseguir desenvolupar competències matemàtiques.

És a dir, les feines de matemàtiques que encarreguen són mecàniques, simplistes, activitats pobres que aspiren tot just a que el seu alumnat practiqui certes habilitats mecàniques i calculistes de nivell competencial reproductiu.

En el Grup Vilatzara pensem que s’equivoquen. L’objectiu en tota situació i circumstància ha de ser el mateix: aconseguir el màxim desenvolupament competencial de cadascun i cadascuna de les nostres alumnes.

El repte, per tant, és doble:

  • Per un costat, triar activitats que permetin avançar en l’objectiu assenyalat.
  • Per l’altra, donar el suport (bastida, scaffolding) que necessita cadascú sense classe presencial

Bona part del professorat té la suficient experiència i coneixement de la nostra assignatura com per poder afrontar aquest doble repte, però només ho farà si té clar que l’objectiu no ha canviat.

De cara al crus vinent, amb molta incertesa encara, cal que reflexionem, ara que encara hi som a temps, per programar tenint en compte que ens podem trobar amb classes presencials i a distància de forma intermitent o, pitjor, amb un nou confinament en un moment donat. Aquest curs tot ha sigut sobtat, inesperat i urgent. Però ara ja sabem com van les coses i amb el que ens podem trobar.

Així doncs, el Grup Vilatzara recomana que s’utilitzin propostes que intenten seguir augmentant el nivell competencial de l’alumnat, com les seqüències d’activitats sobre Àlgebra i Dependència Funcional, Estadística i Geometria que anem publicant, tot repensant la bastida que caldrà fer en funció de la situació concreta en què ens anem trobant.

A més, afegirem noves propostes que no es troben dins d’una línia vertical per a l’ESO però que hem experimentat i han donat un bon resultat d’aprenentatge a distància.

Grup Vilatzara

ICE-UAB