Aquests dies de confinament requereixen contextos d’ús per emmarcar els continguts curriculars. Us recomanem una proposta que en fa ús per aprendre química.

El Miniop «Química a la vida quotidiana», elaborat per Begonya Oliveras, David Pinyol i Olga Anglada, és un projecte de contingut obert de curta durada (15-20 hores). Està destinat a alumnat de 3r i 4rt d’ESO amb l’ objectiu d’ajudar-lo a la presa de decisions en la compra de productes quotidians (aigua, productes de neteja, detergents) a partir de l’anàlisi de les etiquetes. Per poder analitzar críticament els productes que comprem caldrà treballar alguns conceptes clau de la química com són les propietats de les substàncies, la seva composició i els canvis que experimenten quan interaccionen, és a dir, les reaccions químiques.

La seqüència seguida en tots els passos és sempre la mateixa:
1) Es donen breus fonaments científics per poder analitzar els productes a treballar.
2) Es planteja una pregunta rellevant respecte al producte a comprar.
3) Es donen criteris d’anàlisi per reflexionar.
4) Es debat en un fòrum de participació o es fa participar activament a través d’un experiment.

El projecte consta de 7 passos:

  • Pas 1. Presentació del projecte.
  • Pas 2. Coneixement i anàlisi d’etiquetes dels productes en funció de l’Agència Catalana del Consum.
  • Pas 3. Anàlisi de les etiquetes de diferents aigües minerals per tal de poder decidir quina aigua comprar. Comprendre el concepte de concentració serà imprescindible per prendre decisions.
  • En el pas 4, es treballa el concepte d’àcid-base en el context de la higiene personal. Els alumnes hauran d’ argumentar científicament si comprarien o no un xampú que té un pH bàsic.
  • En el pas 5, es demana a l’alumnat que analitzi un producte del mercat que no és un detergent i es ven com si fes la mateixa funció. Per respondre a la demanda l’alumnat aprèn la funció principal dels detergents i sabons a partir de comprendre com és una molècula de sabó.
  • El pas 6 se centra en els productes de neteja més utilitzats a la llar: lleixiu, amoníac i salfumant; s’hi treballa el canvi químic i la perillositat d’algun tipus d’interaccions
  • En el pas 7 es donen criteris per ajudar l’alumnat a mirar la publicitat críticament tenint en compte la ciència.

Per tancar el curs, es demana un producte final. Consisteix en una presentació digital on es demana a l’alumnat que compari la informació de l’etiqueta d’un producte amb l’anunci publicitari del mateix producte. Es defineixen clarament uns criteris de realització i de qualitat.

En teniu tota la proposta en obert al web dels Miniops de l’IOC.