Als centres vivíem en la dualitat analògica i digital. El confinament ha fet que la part digital tingui molta més rellevància, la manera de comunicar-nos entre les persones s’ha modificat. La tecnologia digital ens ha permès una comunicació no presencial, virtual i a tothora.

Dins de les diferents possibilitats de comunicació digital, les anomenades xarxes socials digitals (XSD) s’han posicionat amb molta força i estan prenent un paper rellevant a les nostres vides. Això ha estat possible gràcies al fet que ens permeten comunicar-nos a tothora, des de qualsevol lloc i amb qualsevol persona i entitat coneguda o no. La gran potencialitat comunicativa que tenen les tecnologies digitals n’ha facilitat la incardinació en el teixit social, i ens permet afirmar que les XSD han vingut per quedar-se. És evident que formen part del món del nostre alumnat i en aquests moments se li faria difícil viure’n sense.

Davant l’ús creixent de les XSD ens preguntem si estem educant l’alumnat per saber aprofitar les seves potencialitats per a l’aprenentatge i per fer-les servir de forma crítica i responsable. Al mateix temps cal veure quin ús pedagògic i de gestió donem a les XSD als centres educatius.

Treballar fent servir les XSD a l’aula significa que l’alumnat ha de fer un aprenentatge per a esdevenir-ne un usuari crític i responsable. Són eines que ens faciliten les dinàmiques de treball cooperatiu, la interacció intra i inter aules, i l’oportunitat de publicació de les produccions dels aprenentatges fets per l’alumnat. Per això, ens cal educar-los afavorint la integració d’unes normes de conducta (netiquette) que els permetin ser bons ciutadans digitals. Per preservar els propis drets i els dels altres usuaris de les XSD serà bo tenir com a referent les mateixes normes que hi ha establertes per a la convivència presencial.

A la següent infografia podeu veure el decàleg que vam publicar en el llibre Xarxes Digitals als Centres? de la col·lecció Equips ICE que esperem que us sigui d’ajuda per l’acompanyament en les comunicacions i publicacions del vostre alumnat a la xarxa en aquests dies de confinament.

EQUIP ICE UAB MÓN DIGITAL I EDUCACIÓ

Made with Visme Infographic Maker