Des de la Xarxa d’Escoles Investiguem per comprendre us volem oferir un material per compartir amb alumnes, preferiblement del cicle superior de primària, però potser primer expliquem d’on surt aquesta xarxa.

L’ICE UAB dona cobertura des del curs passat a la Xarxa d’Escoles Investiguem per Comprendre que està constituïda per representants de diverses escoles que coincideixen en proposar als seus alumnes moments d’aprenentatge a partir de reptes d’indagació. Investiguem per Comprendre, Capses d’Investigació o Reptes d’Indagació són els diferents noms que les escoles donen a aquestes franges dins el seu horari escolar.

L’Escola Primavera de Santa Coloma de Gramenet, l’Escola Espronceda de Sabadell, l’Escola La florida de Santa Perpètua de la Mogoda i l’Escola Miquel Martí i Pol i l’Escola Marta Mata, ambdues de Barberà del Vallès són les escoles que aquest curs formen part de la xarxa, tot i que altres docents i escoles hi han col·laborat esporàdicament.

Què és l’Investiguem per Comprendre?

Investigar per comprendre és el nom que hem donat a una manera de proposar aprenentatges a l’aula que es fonamenta en la promoció de processos més o menys complexos d’indagació a partir de reptes. Des de l’inici de la seva vida els nens i les nenes indaguen i aquesta proposta intenta potenciar i aprofitar aquest esperit investigador dels infants per contribuir al seu aprenentatge. És una manera de fer que pot vehicular-se a través de capses d’aprenentatge i que consisteix a generar situacions que afavoreixin mantenir una actitud davant del món basada en el fet de fer-se preguntes, formular-se hipòtesis i buscar respostes, que no és exclusiva del coneixement científic, per interpretar el món en què vivim i intervenir-hi. Es tracta d’una proposta multidisciplinària que té en compte els interessos dels alumnes i, per tant, és oberta i flexible.

Què fem a la xarxa?

Gràcies a la xarxa, els docents implicats i, a través d’ells, les seves escoles, comparteixen coneixements, inquietuds, objectius i recursos amb la finalitat de coordinar les accions tot posant en sinèrgia capacitats i esforços. Els objectius principals són fomentar la pràctica reflexiva compartida, així com l’intercanvi d’experiències i materials i impulsar aquelles iniciatives conjuntes que es considerin d’interès.

Què oferim ara?

En la situació d’excepcionalitat actual molts docents es veuen abocats a proposar tasques als seus alumnes de forma telemàtica sense haver-ho fet abans. Això pot portar a cercar recursos en la xarxa i molt sovint el que trobem respon a un model d’activitats merament reproductives, en ocasions sota una presentació d’innovació digital 2.0. Per aquest motiu hem decidit col·laborar per posar a disposició d’aquests docents alguns dels reptes d’indagació que habitualment proposem a les nostres escoles. Podeu accedir clicant a la imatge d’Alícia a punt de beure el beuratge que li permetrà entrar per la porta…

Hem escollit aquells reptes de cada una de les escoles que no requereixen de materials o de suports gaire específics i que poden fer-se de forma individual perquè normalment són activitats a desenvolupar en grups reduïts i partint d’uns materials que ara no podem presuposar que els infants tindran a casa. Normalment oferim als infants reptes que tenen relació amb diferents àmbits del coneixement, però en fer aquesta tria potser trobeu que hi ha àmbits no coberts. Intentarem anar completant l’oferta.

A més dels documents on es proposa cadascun dels reptes perquè es puguin compartir amb els alumnes posem a la disposició dels docents una base d’orientació pel seguiment de les tasques i una altra pels alumnes per saber com afrontar els reptes.

Com hem pensat enfocar la proposta als alumnes?

Per nosaltres la forma ideal de proposar-ho seria que cada docent ofereixi als seus alumnes un conjunt de reptes dels que nosaltres oferim aquí amb la idea que cada alumne triï quin repte vol desenvolupar. Cal donar la possibilitat que, un cop triat el repte, l’alumne interactuï amb el docent per compartir la seva hipòtesi, plantejar vies d’indagació i acció o demanar suport.

Esperem que aquest material que compartim amb vosaltres us sigui d’utilitat i restem a la vostra disposició per aclariments, dubtes i per suposat que conèixer allò que vosaltres ens volgueu oferir.