La continuïtat del curs a distància està suposant tot un repte per al conjunt de docents del país. Escoles, instituts, universitat i la resta de centres educatius miren d’afrontar amb totes les estratègies al seu abast aquesta situació tan nova, però segurament l’atenció als infants més petits té unes característiques i dificultats pròpies. És per això que hem demanat a la Dolors Feixas, mestra d’Educació infantil a l’Escola Cooperativa El Puig, que ens aporti una mirada sobre aquesta edat en concret.

La Dolors Feixas també forma part de l’Equip de treball La cultura matemàtica de les persones que és una col·laboració de l’ICE de la UAB i Blanquerna de la URL.