L’equip La llengua i la literatura a secundària, coordinat per Rosalía Delgado, ha compartit en el seu blog les seves experiències i reflexions sobre les primeres setmanes d’atenció a distància dels estudiants.

En el text hi van desgranant els dubtes, les inquietuds, els primers temptejos de propostes virtuals i també les reformulacions que van fent a partir de la reflexió sobre l’experiència d’aquests dies; tot plegat, com una bona mostra d’un procés de regulació docent, necessari per atendre els alumnes amb la mateixa qualitat amb què ho fan a les aules presencials.

Podeu llegir el text en el blog de l’equip, La Lupa.