Institut de Ciències de l’Educació de la UAB

Conversa, lectura i escriptura

La Montserrat Fons i la Rosa Gil, coordinadores de l’equip ICE Aprendre a llegir i escriure, comparteixen amb tots vosaltres algunes idees i criteris per a aquests dies d’educació confinada.

Els ho hem demanat a elles precisament per la seva àmplia experiència en aquest camp didàctic i pedagògic.

Rosa Gil és llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i en Pedagogia Terapèutica per la Universitat de Barcelona. També és Doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona (2000), amb la tesi doctoral Les relacions entre coneixement numèric i coneixement lingüístic: confluència, autonomia o interacció?, dirigida per la Dra. Liliana Tolchinsky.

Actualment acaba de jubilar-se com a psicopedagoga a l’EAP B-13, feina que compaginava amb la docència al Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat Autònoma de Barcelona com a professora associada. Ha treballat com a docent més de 20 anys a totes les etapes de l’ensenyament obligatori, especialment al cicle inicial de primària on hi va romandre durant 10 anys i ha dedicat molts esforços a la formació continuada dels docents amb el seu treball a l’ICE UAB.

Les seves línies de recerca giren entorn l’alfabetització inicial i la reflexió metalingüística a l’educació primària.

Montserrat Fons és mestra i doctora en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona amb la tesi doctoral L’ordinador i el desenvolupament de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. Proposta de software per aprendre a llegir i a escriure en català.

La seva experiència docent se centra especialment en l’ensenyament de la lectura i l’escriptura a l’educació infantil i primers cursos de primària. Ha estat assessora de llengua al Servei d’Ensenyament del Català de la Generalitat de Catalunya (1988-1991). És autora de diversos materials didàctics per ensenyar a llegir i a escriure i d’articles i capítols de llibres relacionats amb l’alfabetització inicial. Des del curs 2003-04 és professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de Barcelona, adscrit a la Facultat de Formació del Professorat.

 

« »