Aquest blog d’Humanitats i Patrimoni Digitals neix per iniciaitiva de la Xarxa d’Humanitats Digitals de la Universitat Autònoma de Barcelona així com del Máster oficial de Humanidades y Patrimonio Digitales de la UAB y la Universitat Pompeu Fabra.

Pretenem donar veu a totes les persones membres de la Xarxa, a l’alumnat i professorat del nostre màster, així com a aportacions de convidats ocasionals interessats en el tema.


Este blog de Humanidades y Patrimonio digitales nace por iniciativa de la Xarxa d’Humanitats Digitals de la Universitat Autònoma de Barcelona así como del Máster oficial de Humanidades y Patrimonio Digitales de la UAB y la Universitat Pompeu Fabra.

Se pretende en él dar voz a todos los miembros de la Xarxa, los participantes, profesores y alumnos de nuestro máster, así como a otros invitados ocasionales interesados en el tema.