TEACHING

CURRENT
1st semester
English Grammar.  Tuesday 10-11:30 & Friday 8:30-10. Room 112.

Second semester
Contrastive Linguistics. Tuesday & Friday 13:00 – 14:30. Room 300.
Translation. Tuesday 10-11:30 & Friday 8:30-10.  Room 202.

PREVIOUS
Undergraduate courses (BA in English Studies)
Advanced Oral Espression
English Phonetics & Phonology I & II
Contrastive Linguistics
Grammatical Analysis of English
English Morphology & Lexicology
English Descriptive Grammar I & II
Language Processing: English
English Functional Grammar
English Grammar: Use of English
Basic Uses of English
English Grammar
English for Specific Purposes

Post-graduate courses (MA Advanced English Studies/ MA The Acquisition of English & Intercultural Communication)
Intercultural Communication: English Pragmatics
Multilingualism in the Mind

PhD Programme
Tense, Aspect and Modality
Functional Grammar
English Grammar
Research Methods
Introduction to Language Processing
Concept Formation and Mental Representation in Two or More Languages
Concept Formation and Structure of the Lexicon

Teaching Innovation Projects
2016 – 2019. Researcher. 2016-1-ES01-KA203-025164. Gamifiying Academic English Skills in Higher Education: Reading Academic English App (StratApp).

2009-2011. Coordinator. Millora de la metodologia docent i de l’avaluació de l’aprenentatge a totes les assignatures específiques del grau en Estudis Anglesos (EEES) (2009MQD 00082 AGAUR).

2004-2006. Coordinator. Acció directa per millorar les condicions d’aprenentatge dels alumnes de dues assignatures troncals de primer de Filologia Anglesa, mitjançant la creació d’una pàgina web interactiva. (2004MQD-00071 AGAUR).

Tutor in Programa Argó (Transition programme from High School to University)
2010 & 2011. Tutoring high-school students summer stays in the Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, UAB.

2011. Co-tutoring high-school students in their High-School Research Project.