Formació del professorat

UFA: Servei de Llengües

Tag Archive 'clil'

oct. 15 2019

[201] Create, Innovate & Communicate in ELT

Posted in formació_externa |

L’Associació de Professorat d’Anglès de Catalunya (APAC) organitza una jornada de formació sobre CLIL, flipped classroom i STEAM adreçada a tot el professorat, no només als d’anglès. Les sessions seran en anglès, català o castellà, i combinaran plenàries de caire més general amb tallers específics per a primària/infantil i secundària/batxillerat.

Dia i hora: 9 de novembre, de 9 a 19 h.
Lloc: Institut Juan Manuel Zafra (Barcelona)

Aquí trobareu el web de l’esdeveniment (programa, formulari d’inscripció, etc.).


No hi ha comentaris

maig 02 2017

[158] I Seminari Internacional sobre CLIL

Posted in formació_externa |

I SEMINARI INTERNACIONAL SOBRE CLIL: DESENVOLUPAMENTS PRESENTS I FUTURS EN ENTORNS MULTILINGÜES

El primer seminari internacional sobre metodologia AICLE en entorns multilingües s’organitza des de l’oportunitat de posar en comú diferents perspectives. D’una banda, el punt de vista de la convivència de llengües als territoris, on la visió del món com una possibilitat d’aprenentatge i la voluntat de mobilitat en eixe món fan favorable l’aprenentatge d’una lingua franca, a més de les pròpies. De l’altra, des del valor de fer confluir els punts de vista teòrics i pràctics, i posar en comú els darrers avanços i investigacions sobre metodologia, amb la pràctica diària a l’aula i el contacte amb l’alumnat. Finalment, el Seminari ofereix el marc perfecte on combinar les experiències d’alumnes amb les de professors i teòrics, per aportar noves idees i inquietuds que podran aprofitar en el seu futur desenvolupament professional.

Dia: 19 de juny de 2017
Lloc: UPV – Campus de Gandia

Aquí trobareu tota la informació del Seminari (programa, inscripció, presentació de pòsters…).


No hi ha comentaris

febr. 15 2012

[80] TRICLIL 2012

Posted in Sense categoria |

Better CLIL: More opportunities in primary, secondary and higher education

 

Aquest congrés pretén fer evolucionar l’AICLE cap a pràctiques d’ensenyament i aprenentatge cada cop més innovadores, realment integradores, centrades en l’aprenent i favorables a la construcció del coneixement.

Dies: 9, 10 i 11 de maig de 2012
Lloc: edifici G de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB
Consulteu el web de la Trobada.

Si us interessa la formació, cal que feu la sol·licitud interna,
en primera instància, del Servei de Llengües.


No hi ha comentaris

març 24 2011

[64] V Trobada sobre AICLE i Semiimmersió

Posted in Sense categoria |

V Trobada sobre AICLE i Semiimmersió a Catalunya


La trobada serà una oportunitat per compartir experiències i reunirà tant professorat universitari com professorat de primària, secundària i batxillerat. El matí es dedicarà a la presentació d’experiències universitàries i la tarda a experiències desenvolupades als ensenyaments primari i secundari.

Dia i hora: 4 de maig, de 9 a 20 h
Lloc: sala d’actes de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB
Consulteu el web de la Trobada
Si us interessa la formació, cal que feu la sol·licitud interna,
en primera instància, del Servei de Llengües.


No hi ha comentaris

maig 10 2010

[40] Ensenyament en anglès a la universitat cosmopolita

Posted in formació_externa |

semiimmersio.JPG

Ensenyament en anglès a la universitat cosmopolita

IV trobada sobre semiimmersió a Catalunya.

Dia: 1 de juny de 2010
Organització: Grup de Recerca GREIP—CLIL-SI; Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües (GREIP); Institut de Ciències de l’Educació de la UAB (ICE — UAB); Servei de Llengües de la UAB; Facultat de Ciències de l’Educació (UAB)
Web de la trobada
Lloc: Sala de juntes de la Facultat de Ciències de l’Educació, edifici G5, planta baixa

En els darrers anys, amb el desenvolupament de l’espai europeu d’educació superior, les universitats catalanes han bastit polítiques lingüístiques adreçades a la promoció del multilingüisme en les institucions d’educació superior i hi han desplegat un conjunt de mesures. En aquest sentit, el Pla de llengües 2008-2010 de la UAB, presenta «una aposta compromesa per donar resposta a les necessitats de gestió del multilingüisme», concretada en diverses accions, entre les quals figura el foment de la docència en anglès, tant en els estudis de grau com en els de postgrau. Membres del col·lectiu docent de la Universitat han fet seva aquesta orientació i imparteixen classes en anglès.

Si bé hi ha un gruix de recerca considerable sobre què implica ensenyar disciplines en una segona llengua en contextos d’ensenyament obligatori, són encara pocs els estudis que aborden la temàtica a l’educació superior, i tampoc no existeixen bancs de propostes pràctiques en aquest terreny. La trobada que es planteja té la finalitat de posar en comú i contrastar algunes de les experiències fins ara acumulades a la UAB i en altres universitats catalanes en contextos diversos (grau i postgrau; estudiantat autòcton i estudiantat procedent de programes de mobilitat; diferents àrees de coneixement…).

En les comunitats científiques, els sabers circulen passant d’una llengua a una altra, d’una cultura a una altra, i s’enriqueixen en aquesta circulació. Tanmateix, impartir docència en una llengua estrangera (o en una llengua franca com l’anglès) planteja reptes per al professorat, en el sentit que ha d’ajudar l’estudiant a desenvolupar expertesa en les maneres de fer i de dir de cada disciplina i, alhora, en una llengua que no és la (o les) que empra habitualment. D’altra banda, sembla pertinent de preguntar-se quines conseqüències té l’ús d’una llengua franca en el món universitari per a la modernització de les llengües europees i, especialment, per a la posada al dia del català científic i professional. Aquestes qüestions i les que aportin les persones participants seran objecte de discussió en la sessió (extret de la “Presentació”).


No hi ha comentaris

nov. 06 2009

[13] La metodologia AICLE

Posted in formació_externa, general |

La metodologia AICLE
aicle.jpg
Dies: 6 i 7 de novembre
Organització: Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres de Catalunya
Lloc: Barcelona
Programa La metodologia AICLE: aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera
Assistència: 1 professor


No hi ha comentaris

oct. 09 2009

[9] CLIL-AICLE: aportacions i condicions

Posted in formació_interna, general |

CLIL-AICLE: aportacions i condicions
cmunoz1.jpg
Dia: 9 d’octubre de 2009 (Amalgama)
Ponent: Carme Muñoz
Lloc: Servei de Llengües (Bellaterra)
Assistència: 20 professors + 30 persones més
Consulteu el vídeo de la intervenció (canal UABTube).
Retorn formatiu: “Integrar lengua i continguts” (E. Serra, Aprendre llengües)


No hi ha comentaris

oct. 01 2009

[7] TESOL Virtual Seminar…

Posted in formació_externa, general |

TESOL Virtual Seminar: Improving English-Medium Instruction on EFL University Campuses, from the Bottom-Up & the Top-Down, J. Kling, K. MacDonald

tesol.jpg

Programa del seminari i accés.

To access the playback (recorded) version of the seminar, please do the following:

1. Click on the following link Note: to access a PDF version of the speakers’ PowerPoint presentation, click on where it says “Click here for slide deck.”
2. Click on “View”
3. Enter the following: Username/e-mail: edprograms1001@tesol.org / Password: tesolseminars
Assistència: 1 professor (anglès) + cap d’estudis + resp. UFA


No hi ha comentaris

set. 07 2009

[1] XXV Journées pédagogiques sur l’enseignement du français en Espagne

Posted in formació_externa, general |

XXV Journées pédagogiques sur l’enseignement du français en Espagne

journees.JPG

Dies: 7, 8 i 9 de setembre de 2009
Organització: ICE de la UAB
Lloc: Casa Convalescència (UAB), Barcelona.
Web de les jornades.
Programa de les jornades.
Assistència: 5 professors


No hi ha comentaris