Formació del professorat

UFA: Servei de Llengües

set. 09 2019

1. Què és?

Posted in |

Aquest bloc recull les activitats de formació en què pren part el professorat del Servei de Llengües. Conté:

1) Documents que constitueixen el marc de les accions formatives del Servei de Llengües, el programa d’accions de formació per al curs i la detecció de necessitats formatives.
2) La llista completa, en forma d’entrades al bloc, de les diverses activitats de formació realitzades (amb informació de dia, organització, lloc, nombre aproximat d’assistents, programa, retorn formatiu, material utilitzat en les presentacions, si fa al cas…).
3) Categorització de les accions de formació per a una ràpida localització (interna, externa, UAB Idiomes BCN, amb presentació d’alguna experiència).
4) Etiquetatge de les activitats formatives a fi de poder detectar ràpidament els aspectes en què es fa més formació (tecnologia, CLIL, didàctica, anglès…).
5) Un breu resum de les dades bàsiques de la formació realitzada fins al moment.
6) Una explicació del procediment de sol·licitud de formació i l’imprès de sol·licitud descarregable.

*No s’inclouen en aquest bloc les reunions rutinàries de treball que formen part del cicle de l’activitat docent anual (reunions de les seccions, d’autoaprenentatge, d’unificació de criteris, etc.) ni activitats de caràcter comercial com presentació de materials didàctics al Servei a càrrec d’editorials, etc.