Formació del professorat

UFA: Servei de Llengües

set. 12 2019

4. Cursos anteriors

Posted in |

DADES 2020-2021
Memòria de la formació del professorat (2020-2021)

*************************************

DADES 2019-2020
Memòria de la formació del professorat (2019-2020)

*************************************

DADES 2018-2019
Memòria de la formació del professorat (2018-2019)

*************************************

DADES 2017-2018
Memòria de la formació del professorat (2017-2018)

*************************************
DADES 2016-2017

Memòria de la formació del professorat (2016-2017)

*************************************

DADES 2015-2016
Memòria de la formació del professorat (2015-2016)
*************************************

DADES 2014-2015
Memòria de la formació del professorat (2014-2015)
*************************************

DADES 2013-2014
Memòria de la formació del professorat (2013-2014)
*************************************

DADES 2012-2013
Memòria de la formació del professorat (2012-2013)
*************************************
DADES 2011-2012
Memòria de la formació del professorat (2011-2012)

**************************************
DADES 2010-2011
Memòria de la formació del professorat (2010-2011)

************************************
DADES 2009-2010
Memòria de la formació del professorat (2009-2010):
1 (pla de formació interna, altres accions formatives internes, formació UAB Idiomes BCN) i
2 (formació UAB, formació externa, totals).

*****************************************

DETECCIÓ
https://blogs.uab.cat/formacioprofessorat/files/2013/09/1.jpg
https://blogs.uab.cat/formacioprofessorat/files/2013/09/2.jpg
https://blogs.uab.cat/formacioprofessorat/files/2013/09/3.jpg
https://blogs.uab.cat/formacioprofessorat/files/2013/09/detecció_frances.jpg

ENQUESTA
https://www.box.net/shared/6800ynvl6fat5vr1x8c6