Formació del professorat

UFA: Servei de Llengües

Archive for the category comunicació_sdl

des. 19 2009

[24] 33rd. Annual Convention TESOL-SPAIN [pendent: 12, 13 i 14 de març de 2010]

33rd. Annual Convention TESOL-SPAIN: “Building Bridges: New Competences in the EFL Classroom”
bridges.jpg

Organització: TESOL-SPAIN
Dies: 12-14 de març de 2010
Lloc: Universitat de Lleida
Web de l’activitat
Comunicació acceptada i assistència: Suzanne Chelemer i Clara Lara
Assistència: 2 professors


No hi ha comentaris

des. 16 2009

[22] Expolangues

Expolangues
expolangues1.jpg
Dies: 3 al 6 de febrer de 2010
Lloc: París
Web d’Expolangues
Programa de les conferències i de la taula rodona
Assistència i participació en la taula rodona organitzada per la Unió Llatina (4 de febrer): E. Serra

Informació complementària / retorn formatiu
La presència del Servei de Llengües a Expolangues es produirà, indirectament, per mitjà de la presentació de programes en què el Servei ha participat activament (Intercat, per exemple) i en la presentació d’Argumenta, “ensemble de ressources pour améliorer les compétences linguistiques et communicatives dans le domaine académique et professionnel”, en el marc de la taula rodona de la Unió Llatina (consulteu-ne el programa detallat amb explicació de les intervencions), que té per objectiu “présenter les différentes approches d’intercompréhension pour apprendre le catalan, en tenant compte du multilinguisme valorisé dans le monde d’aujourd’hui. L’intercompréhension présente non seulement l’avantage de traiter toutes les langues sur un pied d’égalité, dans une même famille de langues, mais elle permet aussi aux langues de servir de passerelles les unes pour les autres; mettant en avant la parenté qui existe entre elles et se valorisant ainsi les unes les autres”. Tinc un apunt sobre Expolangues a Aprendre llengües i diversos comentaris personals (1, 2, 3, 4)


No hi ha comentaris

oct. 16 2009

[10] Utilització de les TIC per a l’ensenyament d’idiomes

Utilització de les TIC per a l’ensenyament d’idiomes
Dies: 16/10/2009, 20/11, 18/12, 15/1, 19/2, 19/3, 14/5, 16/4
Organització: UAB Idiomes BCN
Ponents: Nick Hockly, Pascal Shaw i Beatriz González, Mark Bain, Lola Torres i Javier Sanchez, Enric Serra, Ben Goldstein, Kieran Donaghy, Beatriz Gonzalez i Javier Sanchez
Assistència: 9 professors + resp. UFA
Programa del curs
Participació (comunicació): E. Serra, “Els entorns d’aprenentatge personal”


No hi ha comentaris

oct. 02 2009

[8] VI Congreso ACLES: innovación y calidad en los centros de lenguas universitarios

VI Congreso ACLES: innovación y calidad en los centros de lenguas universitarios

acles.jpg

Dies: 1 al 3 d’octubre de 2009
Lloc: València
Organització: ACLES i Universitat Politècnica de València
Programa del Congrés.
Web del Congrés.
Assistència: 1 professor + responsable UFA + personal d’altres unitats i professorat UAB Idiomes BCN
Participació (comunicacions): Alexandra Vraciu (professorat) i Enric Serra (responsable de la UFA):
Alexandra Vraciu: “Recursos y estrategias para la docencia en inglés en la universidad: una propuesta formativa”
Enric Serra: “Promoció de l’ús dels recursos del web 2.0 a càrrec de la Unitat de Formació i Autoaprenentatge del Servei de Llengües de la UAB”.
Hi intervenen també diverses altres persones del Servei de Llengües i UAB Idiomes BCN.
Retorn formatiu i material de la presentació: “VI Congrés ACLES” (Enric Serra, Aprendre llengües); “ACLES 2009 – València” (Mick Sumbling).


No hi ha comentaris

set. 10 2009

[2] XXIII Jornades internacionals per a professors de català

XXIII Jornades internacionals per a professors de català

jornades23.jpg

Dies: 6 al 10 de setembre de 2009
Organització: Institut Ramon Llull, Xarxa Vives d’Universitats
Lloc: Gandia
Programa de les Jornades.
Assistència: 2 persones

Participació (conducció de grup de treball d’innovació docent, GT4): Enric Serra i Marta Estella
Resum de la intervenció: “L’objectiu d’aquest grup de treball és descobrir com diferents recursos lingüístics i d’altres tipus que hi ha a la xarxa poden ajudar-nos a innovar en el treball que fem amb els nostres estudiants de llengua catalana. Treballarem amb recursos que ens faciliten nous enfocaments en l’aprenentatge de llengües, com la intercomprensió, la col·laboració entre aprenents, la gestió de l’aprenentatge per part de l’estudiant o la gestió dels mateixos recursos per part del professorat.”
Material de la presentació: Prezi (E. Serra).
Retorn formatiu:XXIII Jornades Internacionals per a professors de català” (E. Serra, Aprendre llengües) i “Tornant de Gandia” (E. Serra, Aprendre llengües).


No hi ha comentaris