Formació del professorat

UFA: Servei de Llengües

des. 02 2019

[204] VIII Congrés Català Internacional de Sociologia

Posted in formació_externa |

VIII Congrés Català Internacional de Sociologia
VI Congrés de de Joves en Sociologia

Dies: 16, 17 i 18 d’abril de 2020.
Lloc: Facultat de Lletres, Universitat de Girona.

Web del Congrés.

Crida a comunicacions
Els últims anys han estat marcats per una creixent onada de protestes i reivindicacions ciutadanes centrades en diversos aspectes socials i mediambientals, com ara la creixent onada feminista vinculada als moviments del #metoo així com les protestes per una major responsabilitat per part de la ciutadania i les institucions per pal·liar i actuar contra els efectes del canvi climàtic. Aquests són alguns dels exemples d’una societat en transformació, que pren la paraula, des de la individualitat quotidiana, a través de les xarxes socials, a les manifestacions més multitudinàries.

En aquesta propera edició del congrés esperem crear un punt de trobada entre les diferents aproximacions de la sociologia, per tal d’aprofundir en les anàlisis sobre les transformacions socials que vivim actualment, així com, generar espais de diàleg que posin la sociologia a l’abast de la ciutadania en aquest horitzó de canvis.

Presentació de Resums (fins 15/12)
Els resums / abstracts es poden presentar en català, castellà, anglès o francès.
Han de tenir una extensió màxima de 300 paraules per a una comunicació d’una durada de 15 minuts aproximadament.
Ha de constar necessàriament de: pregunta de recerca, marc teòric, metodologia i principals resultats.
Es poden presentar un màxim de dues comunicacions per persona.
S’ha d’indicar el grup de treball al qual es vol presentar.
Per tal que la comunicació i l’abstract s’incloguin en el Llibre d’abstracts, així com per poder presentar la comunicació, la persona ha d’estar inscrita.
Per poder rebre el Certificat de presentació de comunicacions a més d’estar inscrita, la persona ha d’haver assistit al congrés i presentat la comunicació.


This entry was posted on Dilluns, 2 desembre, 2019 at 15:13 and is filed under formació_externa. You can follow any responses to this entry through the feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixa un comentari